خانه / آموزش و پژوهش / جرائم علیه تمامیت معنوي فراد

جرائم علیه تمامیت معنوي فراد

هدف شارع مقدس از وضع احکام ،حفظ دین، عقل، نسل، مال و صیانت از نفس می باشد. حفظ نفس دارای دوبعد مادی و معنوی است که تعدی به تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی افراد جرم شناخته شده و مستوجب مجازات می باشد. تعدی به بعد معنوی نفس، خسارت معنوی تلقی می شود که عبارت است از؛ وارد شدن ضررهای غیر مالی به حقوق معنوی انسان، نظیر صدمات روحی، هتک حیثیت و کرامت و توهین به مقدسات ملی و مذهبی. با توجه به ادله شرعی و قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر و لاحرج می توان به جبران خسارت معنوی حکم داد. لزوم توجه به خسارت معنوی دربسیاری از قوانین حقوقی مثل قانون مسوولیت مدنی، حقوق خصوصی،  قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات تصریح شده است. هدف از جبران خسارت معنوی جلب رضایت بزهه دیده است، لذا راههای ارائه شده دراین نوشتار جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت. زیرا انسان موجودی اجتماعی است و نیازهای گوناگون وی فقط از طریق زندگی گروهی براورده می شود و به تعبیر فلاسفه انسان موجودی مدنی بالطبع است. بدین سبب به ناچار از بدو خلقت زندگی خویش را با تشکیل اجتماعی چون خانواده قبیله و کلان شروع کرده است. در این اجتماعات از جمله مسایل مهمی که انسان با ان روبه رو است تخطی از مقررات اجتماعی حاکم بر جامعه خواهد بود. از ان جا که وضع بعضی از این قوانین و اجرای ان ها نسبت به بعضی دیگر برای نظم جامعه از اهمیت بیش تری برخوردار است به همین دلیل قانون گذار برای نقض کنندگان ان ها علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی ضمانت اجرای کیفری را پیش بینی کرده است. ضمانت اجراهای کیفری درباره ی کسانی اعمال می شود که بالغ عاقل واز عنصر روانی لازم برخوردار هستند. جرم نشر اکاذیب که شامل  متغیرهای موضوع حاضر است مانند: اشاعه یا اسناد کتبی هر نوع کذب یا عمل خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی. این جرم از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی افراد است و از ان جا که موجودیت معنوی انسان در روابط اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است از این رو مهم ترین موازین موازینی هستند که هدف از وضع ان ها دفاع از این بعد وجودی انسان است. اصولا در نظام حقوقی ما که برگرفته از نظام حقوقی اسلام است شخصیت و حیثیت معنوی افراد از تمامیت جسمانی ان ها مهم تر است. در این راستا نگارنده به تحلیل و تفسیر ارکان تشکیل دهنده ی جرم سابقه ی تاریخی اثار نشر اکاذیب و مقررات و مسایل مربوط به ان و… پرداخته است. هدف از  این تحقیق، بررسی خسارت معنوی ناشی از جرم درحقوق کیفری و پاسخ به این پرسشهاست که خسارت و ضرر و زیان معنوی شامل جه اموری می شود؟ مبنا وادله کسانی که ضرر و زیان معنوی را غیر شرعی می دانند چیست؟ دلائل قائلین به جبران خسارت معنوی کدام است؟ و بالاخره آیا رویه محاکم در خصوص عدم اعمال مقررات مربوط به خسارت معنوی با منطق حقوقی سازگار است؟

تعریف و سابقه تاریخی و انواع خسارت مادی و معنوی – مبانی نظری، خسارت معنوی درفقه و نظریات جبران خسارت معنوی از دیدگاه مشهور و غیر مشهور – راهبردهای قانونی ضرر و زیان معنوی درقانون اساسی و  خسارت معنوی درقوانین عرفی و شرعی ….آخرین بخش تحقیق نیز اختصاص به شروط جبران خسارت و راههای تدارک آن دارد. مانند شرایط خسارت قابل مطالبه، طرق جبران خسارت و تسری دعوی جبران خسارت به ورثه زیان دیده.

جهت دریافت مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید

 

x

همچنین ببینید

تاثیر شغل و تحصيلات والدين بر عزت نفس و نگرش فرزندان

رابطه ي عزت نفس با نگرش فرزندان نسبت به شغل و تحصيلات والدين

WhatsApp chat