خانه / رسانه و خبر / شلختگی در تعهد به مسئولیت

شلختگی در تعهد به مسئولیت

شلختگی تقریبا مساوی است با بی نظمی، با درجه، و شدت بالا. این اختلال در شوش ما بسیار شایع است و جالب است که بدانیم درصد قابل توجهی،، برای درمان بی نظمی شان، به علم شانتاژ متوسل می شوند.

این مطالبه بر حق فرزندان شوش است. که حداقل توقع خود را، که همان اشتغال، ازدواج و تشکیل خانواده با رزق حلال باشد..را از صاحبان صنایع بزرگ و مسئولان، مدیریتی شهرستان شوش مطالبه گری کنند.

با خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه شاهد آن هستیم،که شوش هرساله دچار بحران شده و میشود..
اهلیت کارفرما با سیاست گذاری های شک برانگیز و چالش زا ( هیئت مدیره کنونی) ،هزینه ساز شده است.
و این سوالات را گمانه زنی می کند.
آیا اختلاف سهامداران و… (بعد خصوصی سازی هفت تپه)، در ایجاد بحران و چالش ها، دخیل بوده است؟
آیا وضعیت سالهای اخیر و کنون هفت تپه، شوش را، در حوزه جذب سرمایه گذاری، دچار چالش نموده است؟ در حوزه اشتغال و کارآفرینی اسیر بحران شده است؟
آیا مشکلات اخیر تولید شده توسط سهامداران هفت تپه، در خروج سرمایه سرمایه گذاری ..از شوش، و… مشکلات اقتصادی اصناف، مشاغل همسو، .و بازار .تاثیر گذاری مستقیمی.. داشته است؟
آیا توسعه کسب و کارهای تبدیلی – تکمیلی (خرد و کوچک) از طریق، تولید مواد اولیه(مصرفی) و بهره برداری بهینه از ارزش افزوده تولیدی…با وجود تخصیص ارزی..به صنایع بزرگ (جذب سرمایه)، در شوش و هفت تپه نادیده انگاری شده است؟
توسعه پایدار شوش ضروریست و..
نیازمند توجه، به تعهد صنایع بزرگ و متوسط بعد خصوصی سازی و برنامه ریزی مدیران مسئول است.
آیا غفلت از تعهد و توجه به ظرفیت های توسعه ای (منطقه ای-محلی) در دراز مدت آسیب زا……نیست.
سوالی که اصرار دارم هیئت مدیره و سهامداران هفت تپه، به افکار عمومی و شهروندان در شهرستان شوش پاسخ دهند..
چرا بعد خصوصی سازی هفت تپه، هر ساله ما در منطقه صنعتی نیشکر هفت تپه، شاهد مشکلات و سیاست گذاری های چالش زای مدیریتی..سهامداران.. هستیم ؟
بطوری که (زیان و هزینه هایش)…به شهرستان شوش تاثیرگذار بوده و هست.

ایجاد ترافیک و راه بند …. ، اسباب ایجاد تجمعات غیرقانونی و برهم زننده نظم عمومی، تاثیر گذاری، بر کاهش سرمایه گذاری ،ایجاد چالش بر روی منابع سرمایه پذیر خرد، افزایش کشت های مختص کشاورزان محلی( چغندر قند)..
رویکرد غیرشفاف نسبت به وضعیت ایجاد شده در، حجم اسمی، توسعه کشت نیشکر، و افزایش تولید شکر، که همانا کاربری و جواز تاسیس شرکت کشت و صنعت هفت تپه.. بر آن استوار است.
آنچه امروز می تواند ریل توسعه کشاورزی و گردشگری شوش را پایدار سازد، پرهیز از شلختگی در مدیریت، تعهد به مسئولیت، بهرور نمودن منابع سرمایه پذیر شهرستان در راستای ایجاد صنایع کوچک، متوسط تبدیلی – تکمیلی و اشتغال پایدار،…… با دوری جستن از شانتاژ فعالان رسانه ای، و مطالبه گران بومی(شوشی) ست..

نماینده دوره یازدهم شوش، جناب کعب عمیر….تفکری اقتصادی دارد، در پیشینه، خود را فرزند صنعت و آشنا به پلان های کسب و کار خرد، صنایع کوچک و متوسط و… معرفی نموده است…امیدوارم با نمایندگی ایشان در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، شاهد توسعه پایدار شهرستان شوش باشیم..

x

همچنین ببینید

دولت رئیسی، چالشها و فرصت ها

تمدید قرارداد ده ساله و آیا اراضی مزورعی و غیر مزروعی، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر هستند؟

WhatsApp chat