خانه / تحولات افغانستان / IMG_۲۰۲۱۰۸۱۷_۲۲۳۸۱۲
زمان تصرف کابل توسط طالبان

IMG_۲۰۲۱۰۸۱۷_۲۲۳۸۱۲

درباره مدیر مسئول

WhatsApp chat