خانه / تحولات افغانستان / IMG_۲۰۲۱۰۸۱۷_۲۲۳۷۳۵
افغانی های ایران بر علیه طالبان

IMG_۲۰۲۱۰۸۱۷_۲۲۳۷۳۵

درباره مدیر مسئول

WhatsApp chat