خانه / آموزش و پژوهش / آموزش و پژوهش / تاثیر انگیزه توفیق طلبی بر عملکرد افراد

تاثیر انگیزه توفیق طلبی بر عملکرد افراد

یکی از عمده‌ترین مسائلی که همواره ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول‌ داشته، مسئله توسعهء اقتصادی،رشد علمی،ارتقای فرهنگی و تعالی اجتماعی است. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رشد و توسعهء جوامع،وجود انگیزهء توفیق طلبی یا میل قوی افراد برای دستیابی به موفقیت است پس جامعه‌ای در رشد و توسعه و پیشرفت از جهات مختلف،موفق‌تر خواهد بود که بیشتر افراد آن جامعه،انگیزهء توفیق طلبی بالایی داشته باشند. مشارکت افراد جامعه در بالندگي مستلزم وجود انگيزه توفيق طلبي در نهاد آن جامعه است. نياز توفيقطلبي نوع ويژهاي از انگيزه است شامل احساس دروني و قوي نسبت به موفقيت و بر مبناي انتظار انجام کارهاي بهتر و سريعتر از ديگران يا انجام بهتر اين کارها نسبت به گذشته است. همچنين بازتاب عوامل مختلف موثر بر جامعه است، آنچه موجب افزايش يا کاهش اين انگيزه در افراد ميشود عوامل مختلفي از جمله: روابط اجتماعي، اقتصادي، مسائل سياسي، باورهاي مقدماتي اعم از کيش و آيين و آداب و رسوم، تاريخ، ادبيات و هنر ميباشد چنانچه خود اين انگيزه در عوامل فوق اثر ميگذارد، اين ارزشها خود تابع ساختارهاي جامعه هستند. هر چه جامعه سطح توسعه يافتگي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادياش يبيشتر باشد شدت کار و تلاش در آن جامعه ارزشمندتر است، و هر چه در جامعهاي کار و تلاش ارزشمندتر باشد مردم در خود انگيزه بيشتري براي پيشرفت و موفقيت احساس ميکنند.ثبات، اقتدار، شکوفايي و توسعه يک جامعه صرفا در منابع و امکانات و دريک کلام استعدادهاي بالفعل و بالقوه مادي خلاصه نميگردد، و تا حد زيادي منوط به حضور پرشور و تلاش انساني کارآمد و رشد و اعتلاي آن است.به همين دليل است که برخي صاحبنظران انگيزه پيشرفت را بحثي سرمايه داري و متعلق به جوامعي ميدانند که در مسير رشد و توسعه گام بر ميدارند. در صورتيکه اين واقعيت در سازمانها پذيرفته شود که انسان عامل بنيادي حرکت و تحول است و پايه توسعه اقتصادي و فزوني توان اقتصادي کشورها در سايه توجه به اين منبع استراتژيک و حساس است، و لذا با يافتن دليل انگيزشي ميتوان متناسب با آن رفتار مناسب بروز داد در صورتي که بتوان چنين انگيزهاي را در افراد فعال کرد، مسلما در حدي بالا تلاش کرده و در تحقق اهداف سازماني نقشي موثر خواهند داشت. بر اين اساس با شناسايي تواناييها و استعدادهاي افراد، بر خلاف اين نظر که انگيزههاي اصلي در کودکي شکل گرفته و قابل تغيير نيستند، ميتوان به کمک هدايت و آموزش افراد توفيق طلب و دوستدار موفقيت تربيت کرد. از دیدگاه روان‌شناسی،می‌توان بیشتر مردم این دنیا را به دو گروه تقسیم کرد؛ اقلیتی وجود دارند که همواره در پی فرصت‌ها می‌باشند و برای دستیابی به چیزی که‌ می‌خواهند،هیچ‌گاه از پای نمی‌نشینند.این افراد در خود جوششی برای کسب موفقیت‌ دارند،آن‌ها آرزو دارند که بتوانند در مقایسه با آنچه پیش از آن‌ها انجام شده،کارها را با کیفیتی بالاتر انجام دهند.این جوشش و تلاش چیزی جز نیاز به کسب موفقیت‌ نیست.از دید مطالعهء رفتار سازمانی،برجسته‌ترین نیاز که به مراتب از همه بالاتر است، نیاز به کسب موفقیت است.نیاز به کسب موفقیت محرکی است که فرد را وامی‌دارد حد اکثر کوشش خود را در نیل به اهداف موردنظر انجام دهد.به همین دلیل‌ می‌تواند عاملی برای ایجاد وجدان کاری و خود کنترلی در سازمان باشد. دنیس ویتلی معتقد است که توفیق طلبی انگیزه‌ای در وجود انسان‌هاست که هیچ ربطی به استعداد،ضریب هوش،میزان تحصیلات،سن و سال، نژاد،خانواده،پول یا قدرت ندارد؛بنابراین،انگیزهء کسب موفقیت یا نیاز به موفقیت‌ مانند نیاز به آب و غذا و نیاز تعلق به جمع،در نهاد بشر نهفته است.آنچه باید انجام‌ شود،بیدار کردن این انگیزه و سلائق است که در برخی افراد کمرنگ شده است.مفهوم نياز توفيق طلبي نه تنها براي درک رفتار انسان مهم است بلکه براي درک عکس العمل فرد در محيط کار نيز اهميت دارد، مديران را متوجه ميسازد که قرار دادن کارکنان با انگيزه توفيق طلبي ضعيف در مسئوليتهاي بالا نه تنها عملکرد اين کارکنان را پائين ميآورد بلکه ممکن است عملا عملکردي حاصل نگردد. پيشرفت در تمام زمينهها مديون وجود انگيزه پيشرفت قوي در افراد است. به  نظر والبرگ (١٩٧٩ ) ميزان تلاش و پشتکار فرد 10 درصد واريانس پيشرفت را توجيه ميکند. در خصوص اهميت انگيزه پيشرفت همين بس که بشر بدون چنين انگيزهاي قادر نبود از حد زندگي اولي هاش در آغاز پيدايش گامي فراتر نهاده و به چنين تحولات شگرفي نايل شود. با توجه به اينکه دهه آينده و دهه هاي پس از آن خوان يادگيرندهاي است پويا، با تواناييهاي همه جانبه و با انگيزه پيشرفت وگستردهتر از امروز وجود افراد پيشرفت گراست که موجب ميشود هر روز انديشهاي نو و وسيلهاي تازه خلق شود و به حيات انساني سامان بخشد. افزايش انگيزه توفيقطلبي تا آن اندازه براي شخص مناسب است که او را ياري ميدهد تا با دنياي خود کنار بيايد و ديدگاهي را که از خود دارد بالا ببرد.

جهت دریافت پژوهش اینجا کلیک کنید

x

همچنین ببینید

تاثیر شغل و تحصيلات والدين بر عزت نفس و نگرش فرزندان

رابطه ي عزت نفس با نگرش فرزندان نسبت به شغل و تحصيلات والدين

WhatsApp chat