خانه / آموزش و پژوهش / آموزش و پژوهش / اشتغال پايدار روستایی، غير كشاورزي
راهکارهای اشتغال پايدار روستايي در مشاغل غیر زراعی

اشتغال پايدار روستایی، غير كشاورزي

شناخت دقيق مسايل مربوط به روستاههاي ايران از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. زيرا ريشه تمامي مشكلات و مسائل عقب ماندگي مثل، مهاجرت، فقر گسترده، نابرابري در حال رشد، حاشیه نشینی در شهرها، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده، در مناطق روستايي قرار دارد( تودارو، 1364، 255). صنعتي شدن مناطق روستايي با تاكيد بر صنايع  تبدیلی و تکمیلی (كارگاه های تولیدی كوچك و متوسط) به عنوان راهبرد جديد توسعه ي پایدار روستايي، در بخش غير كشاورزي (غیر زراعی)، يكي از راه هاي دستيابي به كاهش ميزان و شدت فقر و بيكاري ،تنوع بخشي به اقتصاد روستايي ، اشتغال زايي ، جلوگيري از مهاجرت روستاييان و تعديل شكاف موجود بين درآمد خانوارهاي روستايي وشهري مطرح،وحائز اهميت دانسته شده است.

در اين تحقیق؛ ارزيابي پيامدهاي اشتغال پايدار روستايي در بخش غير كشاورزي و استقرار صنايع تبدیلی – تکمیلی (كارگاه هاي كوچك و متوسط) در حاشیه روستا ها، شهركها و نواحي صنعتي(مناطق روستايي) بررسی، و با استفاده از، تئوريها ونظريات دانشمندان صاحب نام، فرضيات و سوالاتی را، در اين زمينه گردآوری، و به  روش اسنادي و پيمايشي  اطلاعات و یافته های تحقیق تحلیل  و با پرسشنامه ها به تكميل واستخراج نتایج  پرداخته ايم.

اين نتيجه حاصل شد؛ كه بارگذاريهاي صنعتي در نواحي روستايي و  رشد مستمر اشتغال و كارافريني در بخش غير كشاورزي(غیر زراعی)، مي تواند عملكردي مثبت در جهت رفع معضلات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نواحي روستايي شهرستان شوش با ایجاد صنایع تبدیلی – تکمیلی (کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط)  داشته باشد.

ادمه مطلب را از اینجا دریافت گنید

 

شناخت دقيق مسايل مربوط به روستاههاي ايران از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. زيرا ريشه تمامي مشكلات و مسائل عقب ماندگي مثل، مهاجرت، فقر گسترده، نابرابري در حال رشد، حاشیه نشینی در شهرها، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده، در مناطق روستايي قرار دارد( تودارو، 1364، 255). صنعتي شدن مناطق روستايي با تاكيد بر صنايع  تبدیلی و تکمیلی (كارگاه های تولیدی كوچك و متوسط) به عنوان راهبرد جديد توسعه ي پایدار روستايي، در بخش غير كشاورزي (غیر زراعی)، يكي از راه هاي دستيابي به كاهش ميزان و شدت فقر و بيكاري ،تنوع بخشي به اقتصاد روستايي ، اشتغال زايي ،…

نقد و بررسی

Graphics
Gameplay
Design
Sounds
Camera

Good !

خلاصه : ارزيابي پيامدهاي اشتغال پايدار روستايي در بخش غير كشاورزي و استقرار صنايع تبدیلی - تکمیلی (كارگاه هاي كوچك و متوسط) در حاشیه روستا ها، شهركها و نواحي صنعتي(مناطق روستايي)

امتیاز کاربر : 3.62 ( 231 رای)

درباره مدیر مسئول

پاسخ دهید

x

همچنین ببینید

تاثیر شغل و تحصيلات والدين بر عزت نفس و نگرش فرزندان

رابطه ي عزت نفس با نگرش فرزندان نسبت به شغل و تحصيلات والدين

WhatsApp chat