خانه / آموزش و پژوهش / آموزش و پژوهش / اشتغال پايدار روستایی، غير كشاورزي

اشتغال پايدار روستایی، غير كشاورزي

شناخت دقيق مسايل مربوط به روستاههاي ايران از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. زيرا ريشه تمامي مشكلات و مسائل عقب ماندگي مثل، مهاجرت، فقر گسترده، نابرابري در حال رشد، حاشیه نشینی در شهرها، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده، در مناطق روستايي قرار دارد( تودارو، 1364، 255). صنعتي شدن مناطق روستايي با تاكيد بر صنايع  تبدیلی و تکمیلی (كارگاه های تولیدی كوچك و متوسط) به عنوان راهبرد جديد توسعه ي پایدار روستايي، در بخش غير كشاورزي (غیر زراعی)، يكي از راه هاي دستيابي به كاهش ميزان و شدت فقر و بيكاري ،تنوع بخشي به اقتصاد روستايي ، اشتغال زايي ، جلوگيري از مهاجرت روستاييان و تعديل شكاف موجود بين درآمد خانوارهاي روستايي وشهري مطرح،وحائز اهميت دانسته شده است.

در اين تحقیق؛ ارزيابي پيامدهاي اشتغال پايدار روستايي در بخش غير كشاورزي و استقرار صنايع تبدیلی – تکمیلی (كارگاه هاي كوچك و متوسط) در حاشیه روستا ها، شهركها و نواحي صنعتي(مناطق روستايي) بررسی، و با استفاده از، تئوريها ونظريات دانشمندان صاحب نام، فرضيات و سوالاتی را، در اين زمينه گردآوری، و به  روش اسنادي و پيمايشي  اطلاعات و یافته های تحقیق تحلیل  و با پرسشنامه ها به تكميل واستخراج نتایج  پرداخته ايم.

اين نتيجه حاصل شد؛ كه بارگذاريهاي صنعتي در نواحي روستايي و  رشد مستمر اشتغال و كارافريني در بخش غير كشاورزي(غیر زراعی)، مي تواند عملكردي مثبت در جهت رفع معضلات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نواحي روستايي شهرستان شوش با ایجاد صنایع تبدیلی – تکمیلی (کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط)  داشته باشد.

ادمه مطلب را از اینجا دریافت گنید

 

شناخت دقيق مسايل مربوط به روستاههاي ايران از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. زيرا ريشه تمامي مشكلات و مسائل عقب ماندگي مثل، مهاجرت، فقر گسترده، نابرابري در حال رشد، حاشیه نشینی در شهرها، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده، در مناطق روستايي قرار دارد( تودارو، 1364، 255). صنعتي شدن مناطق روستايي با تاكيد بر صنايع  تبدیلی و تکمیلی (كارگاه های تولیدی كوچك و متوسط) به عنوان راهبرد جديد توسعه ي پایدار روستايي، در بخش غير كشاورزي (غیر زراعی)، يكي از راه هاي دستيابي به كاهش ميزان و شدت فقر و بيكاري ،تنوع بخشي به اقتصاد روستايي ، اشتغال زايي ،…

نقد و بررسی

Graphics
Gameplay
Design
Sounds
Camera

Good !

خلاصه : ارزيابي پيامدهاي اشتغال پايدار روستايي در بخش غير كشاورزي و استقرار صنايع تبدیلی - تکمیلی (كارگاه هاي كوچك و متوسط) در حاشیه روستا ها، شهركها و نواحي صنعتي(مناطق روستايي)

امتیاز کاربر : 3.62 ( 231 رای)

درباره مدیر مسئول

پاسخ دهید

x

همچنین ببینید

تاثیر انگیزه توفیق طلبی بر عملکرد افراد

بررسی رابطه بین انگیزه توفیق طبی و عملکرد کارکنان در شرکت نیشکر هفت تپه

WhatsApp chat