خانه / آموزش و پژوهش / احکام تأسیسی و امضایی
 • کتابخانه الکترونیک

  تحقیق، مقاله، مجله، آمار، روش تحقیق، پروژه دانشجویی و دانشگاهی

 • خدمات کشاروزی

  خدمات کشاورزی،ماشین آلات، تجهیزات، نهاده، کود، سم و طرح کسب و کار.. Agricultural services Avai Susa base Plans, services required by farmers and gardeners

 • خدمات گردشگری

  خدمات گردشگری، طرح کسب و کار، بوم گردی، سفره خانه و... Tourist services Avai Susa base Collection of plans, services needed for tourism and rural tourism

 • خدمات کارآفرینی

  طرح کارآفرینی، خط تولید، پیش فاکتور تجهیزات، فناوری، پروژه،سرمایه گذاری

 • خدمات کسب و کار

  طراحی و نگارش طرح های تولیدی، خدماتی و توزیعی کسب و کار

احکام تأسیسی و امضایی

در خصوص تحويل و تحول در احكام ديدگاههاي مختلفي بيان شده كه عده اي معتقد به تحول احكام امضايي و تاسيسي متناسب با زمان و مكان بوده و دسته اي ديگر با مقاومت در برابر هر نوع تغيير و تحول حتماً در قابل احكام و قوانيني كه قابل تغيير و تحول مي باشند مخالف هر نوع تغييري در اين احكام بوده اند كه استاد مطهري از آنها تحت عنوان التقاط و تحجر فرهنگي  نام برده كه به بررسي هر يك از آنها مي پردازيم .

التقاط فرهنگي : التقاط مفهوم لغوي بمعناي گرفتن و اخذ كردن است.[1] و به معناي اصطلاحي بمعناي گرفتن بخشي از يك فرهنگ يا يك مكتب و ضميمه كردن آن به فرهنگ ديگر است مثلاً ماركيسم يا اگزيستانياسيم به اسلام التقاط شود و يا اسلام با مسيحيت يا مكاتب ديگر استقاط گردد كه اين التقاط مي تواند بصورت اشكار يا پنهان باشد كه از نمودهاي آن عقل گرايي افراطي است كه عبارت از اصالت دادن به عقل در مقابل وحي است كه در آن تفكر التقاطي قايل به استقلال عقل از وحي جايگزيني عقل به جاي وحي است كه استاد مطهري آنرا متاثر از فرهنگهاي غربي دانسته كه نقطه اتكاء خود را علم تجربي مي دانند كه استاد مطهري در اين زمينه علامه اقبال لاهوري را معمار اين انديشه مي داند و اشكالاتي را كه به شرح ذيل به اين انديشه افراضي وارد نموده است.[2]

1- جايگزين نمودن عقل بشري به جاي وحي:  اگر اين فلسفه درست باشد نه تنها به وحي جديد نياز نيست بلكه به راهنمايي وحي مطلقاً نيازي نيست زيرا هدايت عقل تجربي جانشين هدايت وحي شده است كه در اين صورت فلسفه ختم ديانت است نه ختم نبوت .

2- مستقل دانستن عقل و عدم نياز به هدايت وحي : معني ختم نبوت اين نيست كه نياز بشر به تصميمات الهي و تبليغات كه از راه وحي رسيده است و چون بشر در اثر بلوغ و رشد فكري نيازي به اين تصميمات ندارد و نبوت پايان خواهد يافت كه متاسفانه اين توجيه اشتباه آميز توسط اقبال لاهوري از ختمي نبوت شده است.

3- تلقي اشتباه از اجتهاد در عصر خاتميت : اقبال و پيروان وي معتقدند كه با پايان يافتن نياز بشر به وحي و پيامبران با تكيه بر عقل خود و با استفاده از منابع تاريخ و طبيعت به اجتهاد پرداخته و نيازهاي خود را در عصر خاتميت مرتفع مي سازد استاد شهيد مطهري ديدگاه فوق را چنين قرار مي دهد : بشر دوره خاتميت نيز با اعلام ختمي نبوت گواهي پايان نامه تحصيلات كلاسيك را گرفته و خود مستقلاً با مطالعه طبيعت و تاريخ به تحقيق مي پردازد.

[1]آژینی، محسن، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1369، .ص.19. این اثر، ترجمه عربی کتاب التقاط و تحجر از دیدگاه شهید مطهری است که توصیف آن آمد.

[2] -همان ، ص 30

جهت دریافت تحقیق کلیک کنید

پاسخ دهید

x

همچنین ببینید

تاثیر شغل و تحصيلات والدين بر عزت نفس و نگرش فرزندان

رابطه ي عزت نفس با نگرش فرزندان نسبت به شغل و تحصيلات والدين

WhatsApp chat