خانه / آموزش و پژوهش / احکام تأسیسی و امضایی
 • کتابخانه الکترونیک

  منابع تحقیق، مقاله، کتاب، مجله، آمار ، روش تحقیق و..... جهت فیش برداری محققان، پژوهشگران و منابع ماخذه مورد نیاز دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه

 • خدمات کشاروزی

  خدمات و فروشگاه کشاورزی : ماشین آلات - تجهیزات - نهاده - کود - سم و مجموعه طرح ها ، آموزش و پژوهش های مورد نیاز کشاورزان، دامداران و باغدارن Agricultural services Avai Susa base Plans, services required by farmers and gardeners

 • خدمات گردشگری

  خدمات گردشگری و مسافرتی پایگاه آوای شوش مجموعه طرح ها ، خدمات مورد نیاز گردشگری و روستا گردی Tourist services Avai Susa base Collection of plans, services needed for tourism and rural tourism

 • خدمات کارآفرینی

  طرح های کارآفرینی : مجموعه طرح ها ، مدل ، پروژه ، نوآوری ، تکنولوژی و محتوا ی مورد نیاز راه اندازی و تاسیس کسب و کار و کارآفرینی Entrepreneurial Plans for Avaye Susa Base Collection of designs, models, projects, innovations, technology and content needed to set up and establish a business and entrepreneurship

 • خدمات کسب و کار

  کسب و کار پایگاه آوای شوش مجموعه طرح ، ایده ، پروژه ، نوآوری ، تکنولوژی و محتوا ی مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط Avaye Shush Business Design, idea, project, innovation, technology and content requirements for small and medium industries

احکام تأسیسی و امضایی

در خصوص تحويل و تحول در احكام ديدگاههاي مختلفي بيان شده كه عده اي معتقد به تحول احكام امضايي و تاسيسي متناسب با زمان و مكان بوده و دسته اي ديگر با مقاومت در برابر هر نوع تغيير و تحول حتماً در قابل احكام و قوانيني كه قابل تغيير و تحول مي باشند مخالف هر نوع تغييري در اين احكام بوده اند كه استاد مطهري از آنها تحت عنوان التقاط و تحجر فرهنگي  نام برده كه به بررسي هر يك از آنها مي پردازيم .

التقاط فرهنگي : التقاط مفهوم لغوي بمعناي گرفتن و اخذ كردن است.[1] و به معناي اصطلاحي بمعناي گرفتن بخشي از يك فرهنگ يا يك مكتب و ضميمه كردن آن به فرهنگ ديگر است مثلاً ماركيسم يا اگزيستانياسيم به اسلام التقاط شود و يا اسلام با مسيحيت يا مكاتب ديگر استقاط گردد كه اين التقاط مي تواند بصورت اشكار يا پنهان باشد كه از نمودهاي آن عقل گرايي افراطي است كه عبارت از اصالت دادن به عقل در مقابل وحي است كه در آن تفكر التقاطي قايل به استقلال عقل از وحي جايگزيني عقل به جاي وحي است كه استاد مطهري آنرا متاثر از فرهنگهاي غربي دانسته كه نقطه اتكاء خود را علم تجربي مي دانند كه استاد مطهري در اين زمينه علامه اقبال لاهوري را معمار اين انديشه مي داند و اشكالاتي را كه به شرح ذيل به اين انديشه افراضي وارد نموده است.[2]

1- جايگزين نمودن عقل بشري به جاي وحي:  اگر اين فلسفه درست باشد نه تنها به وحي جديد نياز نيست بلكه به راهنمايي وحي مطلقاً نيازي نيست زيرا هدايت عقل تجربي جانشين هدايت وحي شده است كه در اين صورت فلسفه ختم ديانت است نه ختم نبوت .

2- مستقل دانستن عقل و عدم نياز به هدايت وحي : معني ختم نبوت اين نيست كه نياز بشر به تصميمات الهي و تبليغات كه از راه وحي رسيده است و چون بشر در اثر بلوغ و رشد فكري نيازي به اين تصميمات ندارد و نبوت پايان خواهد يافت كه متاسفانه اين توجيه اشتباه آميز توسط اقبال لاهوري از ختمي نبوت شده است.

3- تلقي اشتباه از اجتهاد در عصر خاتميت : اقبال و پيروان وي معتقدند كه با پايان يافتن نياز بشر به وحي و پيامبران با تكيه بر عقل خود و با استفاده از منابع تاريخ و طبيعت به اجتهاد پرداخته و نيازهاي خود را در عصر خاتميت مرتفع مي سازد استاد شهيد مطهري ديدگاه فوق را چنين قرار مي دهد : بشر دوره خاتميت نيز با اعلام ختمي نبوت گواهي پايان نامه تحصيلات كلاسيك را گرفته و خود مستقلاً با مطالعه طبيعت و تاريخ به تحقيق مي پردازد.

[1]آژینی، محسن، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1369، .ص.19. این اثر، ترجمه عربی کتاب التقاط و تحجر از دیدگاه شهید مطهری است که توصیف آن آمد.

[2] -همان ، ص 30

جهت دریافت تحقیق کلیک کنید

پاسخ دهید

x

همچنین ببینید

تاثیرکشت و صنعت هفت تپه بر رشد و توسعه پایدار

بررسی تاثیر شرکت کشت و صنعت هفت تپه بر رشد و توسعه پایدار روستایی شهرستان شوش

WhatsApp chat