خانه / آموزش و پژوهش / آرکی تایپ ها (کهن الگویی) در هزار و یکشب 
تحلیل روانشناختی داستان بنیادین هزار و یک شب

آرکی تایپ ها (کهن الگویی) در هزار و یکشب 

 آن چه هزار و یک شب از تمدنی بزرگ به خواننده می آموزد ، همانند آموزش ادیسه درباره تمدن های بزرگ دیگر است. شایسته ترین ، تابناک ترین ، طبیعی ترین ، آزاد ترین ، بارورترین ، شکوفاترین ، هوشمندانه ترین زندگی ها و نیز سرشاترینشان از زیبایی و خوشبختی و عشق و گاه نزدیک ترین آنها به حقیقت بشر در حکایت های  هزار و یک شب متجلی است ..تاریخ‌ داستان‌نویسی‌ در ایران‌ به‌ سده های نخستین باز می‌گردد و ادبیات‌ کهن‌ ما، با انواع‌ و اقسام‌ صورت‌های‌ داستانی‌ افسانه‌، تمثیل‌، حکایت‌ و روایت‌ آمیخته‌ است‌؛ اما داستان‌نویسی‌ جدید ایران‌ ادامه طبیعی‌ و منطقی‌ این‌ ادبیات‌ نیست‌ و در شیوه‌ جدید داستان‌پردازی‌ حتی جای پایی‌ از این‌ میراث‌ کهن‌ باقی‌ نمانده‌ است‌.قرن بيستم همراه با نظريه هاي جديد نقد ادبي، زواياي تازهاي از آثار ادبي را بر خوانندگان متون گشود و آنها را با ابعاد شگرف و نويني در اين آثار آشنا كرد . روان شناسي تحليلي يكي از اين نظريه ها در نقد ادبي است كه در نيمة دوم سدة بيستم توسط كارل گوستاو يونگ بنيان نهاده شد.طبق نظرية او هنرمند و شاعر مي تواند ناآگاه با بهره گيري از محتويات ناخودآگاه جمعي كهن الگوها به آفرينش هنري دست زند. نقد كهن الگويي يكي از اقسام نقد ادبي جديد است كه به نقد اسطوره اي معروف است. نقد كهن الگويي «هر اثر ادبي را به منزلة بخشي از كل ادبيات بررسي مي كند. اصل و پاية نقد كهن الگويي بر اين است كه كهن الگوها، تصاوير، شخصيتها، طرحهاي روايي و درون مايه هاي فرعي در تمام آثار ادبي حضور دارند و به اين ترتيب، شالودهاي را براي مطالعة ارتباطات متقابل اثرفراهم مي آورند »یانگ ناخودآگاه را به ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعي تقسيم کرد. تقريبابيشتر وقتش را صرف،بررسي و تحقيق و طرح اين موضوع گذاشت . او نام آرکي تايپ را بجاي ناخودآگاه جمعي انتخاب کرد و معتقد بود که آرکي تايپ بخشي از افکار  غريزي انسان است که به صورت الگوهاي از پيش تعيين شده اي بروز ميکند.در حقيقت آن بخش از رفتار هايي که پدران اوليه با تکرار آن ها باعث شده اند که اکنون آن ها بصورت تمايل به رفتار هايي غريزي در همه ي انسان ها فارغ از رنگ و نژاد بروز کنند. در اين نظريه اسطوره جايگاه مهمي دارد . آرکي تايپ در اسطوره ها و افسانه ها خود را نشان ميدهد.در اين پژوهش، حکایت های  «هزار و یک شب   »به صورت كاربردي، تحليل كهن الگويي ميشود. داستان هزار و یک شبهزار   از عناصر شاخص كهن الگو شكل گرفته است و راوي آن را با توجه به مؤلفه هاي كهن الگو خلق ميكند.

بررسی حکایت های هزار و یک شب از منظر آرکی تایپ ها ( کهن الگویی) ، و توضیح مختصری درباره ریشه تاریخی هزار و یکشب ،

نشان میدهد؛ که جان آگاه نویسندگان حکایت های هزار و یک شب با ژرف بینی و کنکاس در حقایق هستی توانسته اند صورت های مثالی نخستین را دریابد و آنها را در حکایتهای  خود به صورت ناخودآگاه به کار ببرند .

تحلیل روانشناختی داستان بنیادین هزارو یک شب

 

 

درباره مدیر مسئول

x

همچنین ببینید

تاثیر شغل و تحصيلات والدين بر عزت نفس و نگرش فرزندان

رابطه ي عزت نفس با نگرش فرزندان نسبت به شغل و تحصيلات والدين

WhatsApp chat