خانه » علم و فناوری » تکنولوژی » سیر تحول آبرسانی در دوره هخامنشیان
فروش محصولات و تولیدات شما
سیر تحول آبرسانی در دوره هخامنشیان

سیر تحول آبرسانی در دوره هخامنشیان

بشر در آغاز از منابع طبیعی آب برای ادامه زندگی و برآوردن نیازهای خود استفاده میکرده است. مردمان دوره های پارینه سنگی و میان سنگی که از طریق گردآوری غذا زندگی میکردند معمولاً در کنار رودخانه ها و چشمه ها و منابع طبیعی اقامت میگزیدند.
کشاورزان نخستین برای آبیاری زمینهای خود همه از منابع طبیعی آب مثل چشمه ها و رودخانه ها استفاده میکردند. کندن چاه برای دسترسی به آب زیر زمینی یکی از گام های نخستین د رراه آب یابی بطریق مصنوعی و با دخالت بشر بشمار میرود. مردمان باستان معتقد بودند که خشکی بروی آبی قرار گرفته و با کندن زمین به آب خواهند رسید. البته از دوران های قدم بر پایه ی تجربه، قواعدی نیز برای گزینش محل چاه بکار میرفته است . چاه های نخستین بدست بشر و با ابزارهای ابتدایی دستی پدید می آمد و آب چاه ها نیز با وسایل دستی خارج میشد. کم کم ابزارهای بالابردن و جابجایی آب پدیدار شد و بالا بردن آب از چاه بصورت نیمه ماشینی درآمد.

آب به عنوان مایه حیات از روزگاران دیرین مورد استفاده بشر و سایر موجودات زنده قرار گرفته است چگونگی استفاده پیشینیان از این عنصر و چگونگی انتقال آن برای مصارف گوناگونن هدف اصلی بررسی این موضوع است در این مقاله سعی شده است با استفاده از منابع مختلف که در برگیرنده مطالب پراکنده از این موضوع بوده است .این بحث بصورت تخصصی و جامع تر ارایه گردد. آنچه حایز اهمیت است این است که «آیا می توان با توجه به کمبود آب و آلودگی روزافزون آن از تجارب پیشینیان د رخصوص استفاده بهینه از این مایه ی حیاتی و بکارگیری سیستم آنان جهت انتقال آب در عصر حاضر استفاده کرد؟

کلیدواژه : آبرسانی – عصر هخامنشیان – تخت جمشید – انتقال آب – تکنولوژی – قنات

سیر تحول آبرسانی در دوره هخامنشیان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
مرکز تجارت الکترونیک شوش
x

شاید بپسندید

روش های پیشگیری از بارداری

روش های متداول پیشگیری از بارداری را می‌توان به صورت های مختلف تقسیم بندی کرد

مناطق دوزبانه خوزستان

مهارتهای کلاس داری

آشنایی با مهارتهای کلاس داری و شیوه‎های تدریس نوین

مناطق دوزبانه خوزستان

نگاهی به مسائل آموزشی کودکان دوزبانه خوزستان

اصطلاح آموزش دو زبانه ، این روزها آهنگ ضربان قلب مردم را ناخودآگاه سرعت بخشیده است