خانه » آرشیو برچسب: هخامنشیان

آرشیو برچسب: هخامنشیان

سیر تحول آبرسانی در دوره هخامنشیان

در تمدن باستان ایران،مصرومیانرودان آب را در آب انبارها، با جدارهای غیرقابل نفوذ ذخیره مینمودند.

ادامه مطلب »