خانه » اقتصاد و سیاست » بین المللی » تاثیر نفت ساختار هویتی و فرهنگی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
فروش محصولات و تولیدات شما
نفت و ساختار هویتی و فرهنگی کشورهای عربی
نفت

تاثیر نفت ساختار هویتی و فرهنگی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

با نگاهی به اجزا، نمادها و نشانه های گفتمانی و هویتی در عرصه اجتماعی جهان عرب،خطوط صورت بندی ،گفتمانها و هویتهای جدید در جهان عرب نمایان می شود. اغلب این جوامع، از نظرشاخصهای توسعه انسانی، اقتصادی و سیاسی، در وضعیت مناسبی قرار ندارند. ضدیتها در جهان عرب  با روند تحولات آتی این منطقه. ، فرایندی از ساخته شدن هویتهای جدید  راآغاز کرده است. بطوری که در این فرایند، گفتمان ها و هویت های مسلط به زیر کشیده می شود  و هویت های جدیدی بعنوان گفتمان مسلط در این جوامع معرفی می شوند. تحولات سال ۲۰۱۱ در جهان عرب، نشان میدهد…

بررسی کلی

Graphics
Speed
Design
Sounds

Good !

شرح مختصر: Pellentesque habitant morbi tristique senectus.

امتیاز کاربر: 3.69 ( 892 رای)

با نگاهی به اجزا، نمادها و نشانه های گفتمانی و هویتی در عرصه اجتماعی جهان عرب،خطوط صورت بندی ،گفتمانها و هویتهای جدید در جهان عرب نمایان می شود. اغلب این جوامع، از نظرشاخصهای توسعه انسانی، اقتصادی و سیاسی، در وضعیت مناسبی قرار ندارند. ضدیتها در جهان عرب  با روند تحولات آتی این منطقه. ، فرایندی از ساخته شدن هویتهای جدید  راآغاز کرده است. بطوری که در این فرایند، گفتمان ها و هویت های مسلط به زیر کشیده می شود  و هویت های جدیدی بعنوان گفتمان مسلط در این جوامع معرفی می شوند.

تحولات سال ۲۰۱۱ در جهان عرب، نشان میدهد گفتمان های حاکم در این جوامع قادر به ارائه پاسخ های منطقی و متقاعدکننده به مسایل جامعه و پرسش های دیگر گفتمان ها نیستند و زمان تحول در گفتمانها و چهارچو ب های مفهومی فرارسیده است. جهان عرب دچار چالش بنیادی و بحران عمیق هویتی شده و آشو بهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، این جوامع را در برگرفته است.گفتمان های حاشیه ای، عرصه را برای گفتمان های مسلط محدود کرده و مبانی و کارآمدی آنها را در عرصه اجتماعی به چالش کشیده است . کارگزاران فرهنگی و اجتماعی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس  تلاش می کنند. از طریق مفصل بندی و تعیین هویتها با گفتمانهای آلترناتیو، هویت ها و معانی اجتماعی خود را بازسازی کنند و در پاسخ به مسایل هویتی  و معضلات سیاسی – اجتماعی فوق، ایدئولوژیها و مکاتب مختلفی شکل دهتد.  بهمین دلیل بیش از ۵ دهه گذشته، آنها در صدد ارائه راه حل هایی برای برون رفت از این مسایل و معضلات بوده و هر کدام، در دوره ای و کشوری، جایگاه برتر یافته و به قدرت یا گفتمان مسلط جامعه تبدیل شده و تلاش کرده اند نشان دهند در برخورد با مسایل هویتی و معضلات سیاسی – اجتماعی جامعه، راه حل های مفیدتر و مؤثرتری ارائه می دهند. این مکاتب، در برخورد با مسایل و مشکلات جوامع عرب، رویکردهای متفاوتی در پیش گرفته و بر موضوعات و مبانی متفاوتی تأکید میکنند. سنت گرایی در برابر نوگرایی، اسلام گرایی در برابر عرفی گرایی، بومی گرایی در برابر بین الملل گرایی، ملی گرایی در برابر عرب گرایی و اقتدارگرایی در برابر دموکراسی خواهی، دوگانه هایی هستند که تا کنون، در نشان دادن تفاوت ها و تمایزات جریانات سیاسی و فکری جهان عرب، نقش بسیار برجسته ای داشتند.  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ  ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﺻﻮﻻ ﺛﺮﻭﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ  هویتی  ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. و در یک قرن گذشته، عرصه چالش، تقابل، هم سویی و هماهنگی هویتها وقدرت های گوناگون منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است.

 

مرکز تجارت الکترونیک شوش

درباره آوای شوش

یاد گرفتم برای بهتر شدن باید تلاش کرد
از بزرگان باید منش بزرگ شدن را آموخت

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

x

شاید بپسندید

اموال غيرمنقول

شرایط و احکام توقیف اموال غیرمنقول

قانون اجرای احکام مدنی: مقررات مربوط به اموال بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال

  Ordinances of Signing Sentences in Law and Fiqh

احکام تاسیسی و امضایی و قلمرو آنها

تعریف احکام تاسیسی و امضایی و تفاوت این دو قلمروه و کاربردآنها

توزیع درآمد

جایگاه قرض‌الحسنه در نظام اقتصادی اسلام

قرض‌الحسنه ابزاری مناسب در نظام اقتصادی اسلام جهت از بین بردن فقر در جامعه اسلامی