خانه » اقتصاد و سیاست » اشتغال و کارآفرینی » تاثیر تبلیغات و بازاریابی بر فروش محصولات پگاه خوزستان
فروش محصولات و تولیدات شما
فروش محصولات پگاه خوزستان
تبلیغات و بازاریابی

تاثیر تبلیغات و بازاریابی بر فروش محصولات پگاه خوزستان

شرکت پگاه خوزستان از جمله شرکت هایی است که در جهت افزایش میزان فروش محصولات، اگاهی مصرف کنندگان و نیز معرفی محصولات جدید خود، از ابزار تبلیغات بهره گرفته است اما در حیطه بازاریابی الکترونیک و استفاده از اینترنت فعالیت محسوسی مشاهده نمیشود . در این پژوهش ما ضمن بررسی فرضیات مختلف به ارزیابی کارنامه این شرکت در زمینه تاثیر تبلیغات بر فروش از طریق اینترنت آن پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- پیمایشی بوده و با استفاده از یک نمونه تصادفی ۲۰۰ تایی از جامعه مصرف کنندگان محصولات پگاه خوزستان ، تجزیه- تحلیل و آزمون فرضیات آنان انجام شده . آزمون های آماری استفاده شده در این تحقیق «آزمون تی(t-test) تک دامنه(دو دامنه)» و «آزمون نسبت دو جمعیت» (two-proportional) است.

پروژه : تاثیر تبلیغات و بازاریابی بر فروش محصولات پگاه خوزستان پرسشنامه تاثیر تبلیغات و اینترنت بر فروش محصولات شرکت پگاه
مرکز تجارت الکترونیک شوش

درباره آوای شوش

یاد گرفتم برای بهتر شدن باید تلاش کرد از بزرگان باید منش بزرگ شدن را آموخت
x

شاید بپسندید

بسترهای اخلاقی در الگوی توسعه پایدار اقتصادی

روش‌شناسی اجمالی تحقق الگوی توسعه اقتصادی با بیشترین نزدیکی به مؤلفه‌های اخلاق اسلامی

صنایع دستی شوش

وضعیت صنایع دستی در شهرستان شوش

قدیمی ترین صنایع دستی و شاید کهن ترین آنها در شوش است

توزیع درآمد

جایگاه قرض‌الحسنه در نظام اقتصادی اسلام

قرض‌الحسنه ابزاری مناسب در نظام اقتصادی اسلام جهت از بین بردن فقر در جامعه اسلامی