خانه » بهداشت و سلامت » بهداشت و زیبایی » آشنایی با فرآیند پرستاری
فروش محصولات و تولیدات شما
فرایند پرستاری
فرایند پرستاری

آشنایی با فرآیند پرستاری

تعریف فرایند پرستاری:روش منظم و سازماندهی شده ارائه مراقبت پرستاری است که به شناسایی و درمان واکنش های اشخاص یا گروه ها ، نسبت به تغییرات احتمالی وضعیت سلامت آنها متمرکز می شود.فرآیند پرستاری به این دلیل سازماندهی شده است که باید از پنج مرحله پشت سرهم و وابسته به هم تشکیل شود که عبارتند از : بررسی ، تشخیص ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزشیابی

مشخصات فرآیند پرستاری :۱- پویا است ۲- بیمارمحور است۳- هدف گراست ۴- انعطاف پذیر است ۵- مشکل مدار است ۶- فرآیند پرستاری ، فرآیند تفکر است
مراحل فرآیند پرستاری :
۱- بررسی Assessment : جمع آوری اطلاعات ( تاریخچه قبلی و بررسی جسمانی ) و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
۲- تشخیص Nursing diagnosis : براساس تجزیه و تحلیل جمع آوری شده مشکلات واقعی و احتمالی بیمار که اساس طرح مراقبتی است مشخص میگردد پرستار تصمیم می گیرد که کدام مشکل مستقلانه با مداخلات پرستاری در حیطه شرح وظایف خود حل کند و کدام مشکل نیاز به مداخلات پزشکی دارد درهرحال تمام مشکلات بیمار باید گزارش شود.
۳- برنامه ریزی Planning : در این مرحله طرح مراقبتی تدوین میگردد. مشکلات اولویت بندی شده و مشخص می شوند که کدام مورد سریعتر باید حل شود.
۴- اجرا Implementation: طرح مراقبتی تدوین شده به اجرا در می آید در این مرحله بررسی وضعیت بیمار ضروری است زیرا امکان دارد مشکلات جدیدی اضافه شده باشد و یا نیاز به تغییر برنامه می باشد.
۵- ارزشیابی Evaluation : میزان دستیابی به اهداف تعیین می گردد.
نکات ویژه :
بررسی Assessment : بررسی باید با دقت و تأمل کافی صورت گیرد.
منابع اطلاعات :
۱- اولیه : بیمار
۲- ثانویه : خانواده و بستگان
۳- گزارش های پرستاری
۴- سایر اسناد : مانندجواب آزمایشگاه ، سی تی ، گزارش پزشکی
توجه :
• اطلاعات Subjective data یا نشانه ها ( Symptom ) مواردی که توسط بیمار گزارش میشود.
• اطلاعات objective data علائم Sign که توسط پرستار مشاهده و اندازه گیری می شود ( رنگ پوست )
………………..
• روش های گردآوری اطلاعات :
۱- مصاحبه
۲- مشاهده ( از حواس خود استفاده می کنیم دیدن ، شنیدن ، لمس کردن ، بوئیدن + حرکات غیرکلامی + واکنش های روانی )
۳- معاینه جسمی ( مشاهده یا نگاه ، لمس ، دق ، سمع )
…………….
NANDA
North American Nursing Diagnosis Association
• لیستی از تشخیص های پرستاری انجمن پرستاری آمریکای شمالی که هر ۲ سال یکبار بازنگری می گردد.
• تشخیص های پرستاری ( Nursing Diagnoses ) :
الف) تشخیص های واقعی ( Actual Diagnoses ) :
تشخیص های پرستاری بالفعلی که در بیمار، علائم و نشانه های تشخیصی مشاهده می شود.
ب ) تشخیص های پرخطر (High Risk N.DX ):
شواهدی از علائم خطرزا مشاهده می شود ولی علائم بروز وجود ندارد ( مستعد )
ج ) تشخیص های احتمالی ( Possible N.DX ) :
احتمال وجود مشکل است اما علائم و یا عوامل خطر زا مشهود نیستند.
………………..
 قانون نوشتن تشخیص های واقعی :
با عبارت سه قسمتی نوشته می شود:
*Problem *Related to *Signs and symptoms
بطورمثال :
*اختلال در تداوم پوست در ارتباط با بی حرکتی در تخت و ایجاد قرمزی در ناحیه باتکس
*اختلال در ارتباطات دررابطه با نوع گویش با مشاهده ناتوانی در فهمیدن مطالب
 قانون نوشتن تشخیص های پرخطر:
با عبارت دو قسمتی نوشته می شود:
High Risk for Related to
بطورمثال :
*در معرض خطر اختلال در تداوم پوست ناحیه پاتکس است درارتباط با بی حرکتی
* در معرض خطر اختلال در راه هوایی است در ارتباط با ترشحات غلیظ ریه
•  قانون نوشتن تشخیص های احتمالی :
• با عبارت دوقسمتی نوشته می شود:
Possible 2- Related to possible:
• بطور مثال :
• *احتمال اختلال در تغذیه وجود دارد در ارتباط با احتمال افسردگی
نکات قابل توجه :
۱- استفاده صحیح از اصطلاحات تشخیص پرستاری :
-Altered : تغییر از حد طبیعی – اختلال
– Decreased : کوچکتر ، کمتر ، کاهش یافته ، کوچک شده از نظر اندازه ، مقدار یا درجه
– Increased : بزرگتر ، وسیع تر شده ، بزرگتر از اندازه ، میزان و درجه ، افزایش
– Impaired : بدتر شده ، ضعیف تر شده ، آسیب دیده ، وخیم تر شده
– Dysfunctional : غیرطبیعی ، بدتر شده ، یا عملکرد ناقص
– Ineffective : اثر مطلوب یا قابل انتظار را ندارند – غیر موثر
– Acute : شدید اما کوتاه مدت- حاد
– Chronic : طولانی مدت ، عود کننده ، مزمن ، پایدار
– Intermittent : قطع و شروع ، بطور متناوب و شروع دوره ای
– Potential : استعداد بالقوه
– Deficit : کمبود
– Excess : بیش از حد

جزوه آشنایی با فرآیند پرستاری  ۲۲۰ صفحه در ادامه مطلب

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
مرکز تجارت الکترونیک شوش

درباره آوای شوش

یاد گرفتم برای بهتر شدن باید تلاش کرد از بزرگان باید منش بزرگ شدن را آموخت

3,317 دیدگاه