خانه » آموزش و پژوهش » فقه و حقوق » شرایط و احکام توقیف اموال غیرمنقول
فروش محصولات و تولیدات شما
اموال غيرمنقول
شرایط و احکام توقیف اموال غیرمنقول

شرایط و احکام توقیف اموال غیرمنقول

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ از این رو و نظر به اهمیت موضوع، مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال غیرمنقول و تحلیل آن پرداخته وآثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی ، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول ،باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.
این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه ، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

کلید واژه ها: توقیف ، اموال توقیف شده، غیر منقول، محکوم علیه، قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد، رفع توقیف

ادامه مطلب …

 

مرکز تجارت الکترونیک شوش

درباره آوای شوش

یاد گرفتم برای بهتر شدن باید تلاش کرد از بزرگان باید منش بزرگ شدن را آموخت
x

شاید بپسندید

نیازهای تغذیه ای زنان در دوران بارداری

غذائی که در دوران بارداری مصرف می شود نیازهای تغذیه ای مادر و همچنین رشد جنین را تامین می کند.

روش های پیشگیری از بارداری

روش های متداول پیشگیری از بارداری را می‌توان به صورت های مختلف تقسیم بندی کرد

مناطق دوزبانه خوزستان

مهارتهای کلاس داری

آشنایی با مهارتهای کلاس داری و شیوه‎های تدریس نوین