خانه » تاریخ و فرهنگ » اجتماعی » توسعه پايدار شهري
شوش و توسعه پایدار
توسعه

توسعه پايدار شهري

يكي از اركان اساسي توسعه پايدار ، اسكان پايدار است و توسعه شهري پايدار را در همين چارچوب مي توان مطرح نمود. به نظر مي رسد مفهوم توسعه شهري پايدار( به طور خاص) و پي بردن به نقش برنامه ريزي شهري در ارتباط با آن ، مستلزم توجه به اصول و اركان توسعه پايدار (به طور عام) مي باشد. هدف از اين نوشتار ابدا طرح و جمع بندي تعاريف توسعه پايدار و مشخص كردن ويژگيها و جايگاه توسعه پايدار شهري و آنگاه دستيابي مقدماتي به مفاهيم و اصول كلي آن است. به مقوله پايداري شهري و نحوه استفاده از ابزارهاي برنامه ريزي شهري براي تأمين آن نيز در اين مقاله اشاره گرديده و در پايان ضمن توجه به اصول مصوب دستور كار۲۱ ، بيانيه «ريو» ، نظرات موجود و همچنين واقعيت ها و معضلات زيست محيطي: حاصل از شهرنشيني؛ملاحظات كلي در جهت برنامه ريزي براي توسعه پايدار شهري(با تأكيد بر ملاحظات كالبدي) به صورت پيشنهادي ارائه شده است.

دسترسی به ادامه مطلب با عضویت ویژه امکانپذیر می باشد

درباره آوای شوش

یاد گرفتم برای بهتر شدن باید تلاش کرد از بزرگان باید منش بزرگ شدن را آموخت
x

شاید بپسندید

تأثیر آموزش بر توسعۀ مشارکت

بررسی تأثیر آموزش بر توسعۀ مشارکت فرهنگی ـ اجتماعی زنان

پدیدۀ مشارکت به معنای همکاری، نخستین رفتار اجتماعی است که از انسان سر زده است

Investigation of aggression reduction methods in adolescents

بررسی روشهای کاهش پرخاشگری در نوجوانان

بى‏تردید، شیوع پرخاشگرى  در میان نوجوانان، موجب نگرانى بسیارى از ...

Investigating social outcomes from youth perspective

بررسی پیامدهای اجتماعی بیکاری از دیدگاه جوانان

  مسئله ی اشتغال و قطب مخالف آن بیکاری یکی ...