ایلات و عشایر

تاریخ معاصر، فرهنگ و تمدن اسلامی – پیشینه انقلابی گری ایلات و عشایر لر

بررسی راهکارهای بهبود کیفیت زندگی روستاییان

ایجاد فرصت های شغلی و ارائه خدمات مطلوب، کاهش مهاجرت روستاییان به شهر

ادامه مطلب »

پیشگیری از آفات در گلخانه

گلخانه بهتــــرین وضعیت را برای استقرار انواع حشرات و کنه‌های آفت بوجود می‌آورد.

ادامه مطلب »

توسعه گلخانه های هوشمند

توسعه کشت گلخانه ای ازطرح های مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی است

ادامه مطلب »

پیشینه تاریخی سگوند

از قرائن أنچه بر می آید..که بزرگان و روسای قوم لر همیشه ضددیکتاتوری پهلوی بوده اند.

محمدحسین خان رحیمخانی دربیت آیت الله کاشانی، قبل ازکودتای سی و دو و براندازی دولت ملی مصدق.

ادامه مطلب »