حراج!

بودجاری غلات و حبوبات با بسته بندی

۲۵۰,۰۰۰تومان ۲۰۰,۰۰۰تومان

بودجاری غلات و حبوبات با بسته بندی
حبوبات – سبزیجات -غلات و…

Bundled cereals with packaging
Beans – Vegetables – Milk and …

توضیحات

احداث وراه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد. بررسی امکان واحد ( امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامتر های مختلف و چند جانبه اقتصادی، صنعتی در یک طرح جامع توجیهی ، تحقیقاتی مورد نظر قرار گیرند. یکی از پارامترهای مهم در تولید گندم، مسئله بذر مناسب و با کیفیت است و در این راستا‌ و با توجه به اینکه شبکه تعاون روستایی در تأمین نهاده‌های کشاورزان نقش بسزایی دارد، اقدام به  پیشنهاد این طرح  و راه اندازی  این سایت بوجاری بذر، غلات حبوبات و بسته بندی  به تناسب نیاز کشاورزان نموده ایم

شما شاید این را هم دوست داشته باشید