حراج!

پرواربندی گوسفند وگوساله

۲۰۰,۰۰۰تومان ۱۵۰,۰۰۰تومان

پرواربندی گوسفند وگوساله

Breeding sheep and calves

توضیحات

گوسفند از جمله دام‌هایی است که می‌تواند آب و هوای متغیر و خشک را تحمل کند و با فقیرترین علوفه و غذاها به رشد خود ادامه دهد. از طرفی، گوسفند در مقایسه با سایر دام‌ها به جیرۀ نگهداری کمتری احتیاج دارد و بیشترین غذایی را که مصرف می‌کند صرف تولید و رشدونمو خود می‌نماید. بطورکلی گوسفند یک دام چندمنظوره می‌باشد و بخصوص از نظر تولید گوشت، پشم، پوست و شیر مورد توجه است. صفت تولید مثل به موازات میزان تولید گوشت از جلمه صفات مهم اقتصادی بشمار می‌آید.

ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺮورش گوسفند و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﺮ  در اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎﺷـﻴﻪ اﻳـﻲ در  ﻛﻨﺎر ﭘﺮورش ﮔﺎوﺷﻴﺮی ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در اﻳـﻦ  ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد .

1 دیدگاه برای پرواربندی گوسفند وگوساله

  1. آوای شوش

    گوشـت قرمز از مهمتـرین منابع تامین پروتئین محسوب می شود که در غذای ایرانیان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این تعاونی تولید انواع گوشت قرمزو پوست و……

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید