حراج!

چالش‌های عملی و اجرایی مجازاتهای جایگزین حبس

۴۲,۰۰۰تومان ۴۰,۰۰۰تومان

  صفحه ۱۵۶ :   به بررسی  چالشهای عملی و اجرایی مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۹۲  پرداخته است . منایع معتبر  قلیل استفاده  برای مقطع کارشناسی ارشد و….

توضیحات

تحقیقات در اکثر کشورها از جمله ایران نشان می دهد که مجازات حبس موفقیت لازم را در محقق کردن اهدافش نداشته است و جرم زا بودن محیط زندان و….، بویژه برای بزهکاران کم سابقه، جایگزین کردن مجازاتهای دیگر از سوی قانونگذاران را در دهه های اخیر مطرح کرده است.از دست رفتن موقعیت های اجتماعی-شغلی زندانیان، هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان، خارج شدن آنان از چرخه اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت از عواملی ست که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌ساخت. ازآن سو شیوه‌های جایگزین، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان  داشت.و سودمندی اعمال مجازاتهایی جایگزین حبس باعث میشد، مجرم شغل خود را از دست ندهد، موجب افزایش و رشد اقتصادی خانواده و خود زندانی و سبب جلوگیری از نابود شدن و به هدر رفتن سرمایه انسانی می شد و از لحاظ حقوقی تحدید مجازاتهای حبس موج کاهش جرایم در سطح جامعه می شود.

نتایج  بدست امده در این تحقیق، حاکیست در اجرای قانون مجازت های جایگزین حبس «لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان»  درگذشته وبعد از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس پیش بینی شده، در فصل نهم «مواد ۶۴ الی ۸۷» با چالشهای عملی و اجرایی، بدلیل  نبود مکانیسم و ابزار مناسب روبروست که نیازمند همکاری کلیه دستگاه و نهادهای مسئول در جامعه با حوزه قضا و قضات می باشد. در آخر نتیجه گرفته می شود که، مجازات های جایگزین زندان «بشکل سنتی و نوین»نقش مؤثری در اصلاح بزهکار دارد زیرا با توجه به شرایط  پیش بینی شده در قانون ،رفتار و منش بزهکار بدلیل نبود زندان از گرایش به طرف جرائم و ارتکاب مجدد باز می ماند و از بعد دیگر کاهش مجازات حبس، کم هزینه بودن مجازات، اصلاح بزهکار و… موجب کاستن اطاله دادرسی در محاکم قضایی شده و مقام قضایی با فراغ و فرصت بیشتری می تواند به دیگر پرونده های مهم رسیدگی نماید و دقت بیشتری در این امر اختصاص دهد.

 

کلید واژه: مجازات،جایگزین حبس، چالش،عملی، اجرایی، قانون مجازات اسلامی