حراج!

عوامل موثر بر پرورش تفکر انتقادی در دانش آموزان

۸۰,۰۰۰تومان ۷۵,۰۰۰تومان

بررسی تحلیلی عوامل موثر بر پرورش تفکر انتقادی در دانش آموزان

An Analytical Study of Effective Factors on the Development of Critical Thinking in Students

تعداد صفحات 161   فایل Word   فهرست را در قسمت تصاویر ببینید

توضیحات

 

تفکر انتقادی فقط در مدرسه ، دانشگاه یا جاهای خاص  کاربرد ندارد  ، همه ی ما باید در جنبه های گوناگون زندگی ، از تفکر انتقادی یا هنر قضاوت منطقی استفاده کنیم تفکر انتقادی را می توان مهارت تحلیل عینی اطلاعات و تجارب دانست .تفکر انتقادی و بهداشت روان با هم در ارتباطند بدین صورت که تشخیص و ارزشیابی عوامل موثر بر رفتارها و نگرش ها با این ویژگی ذهنی تسهیل می شود . در ادامه به ذکر چند مورد از موانع رشد تفکر انتقادی در کودکان اشاره می شود :می توان به عنوان اولین مشکل و مانع در پرورش تفکر انتقادی به فقدان تعریف مورد توافق عام در این زمینه اشاره کرد . تفکر انتقادی را توانایی تشخیص و تنظیم مسائل ، به کارگیری استدلال قیاسی و استقرایی ، توانایی استخراج معقول از اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف، دفاع ازنتیجه گیریهای معقول افراد ،توانایی تمایز بین حقایق وعقاید تعریف کرده اند.در این تحقیق سعی بر آن است تا رشد مهارت تفکر انتقادی ، در کودکان مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار گیرد . نتایج این تحقیق می تواند به این سوالات که چگونه می توان در کودکان تفکر انتقادی را پرورش دهیم ؟ پاسخ گو باشد .

کلیدواژه:تفکر,انتقادی,استدلال قیاسی,استقرایی,توانایی,استخراج,معقول,اطلاعات,حقایق,عقاید,هنر,قضاوت,منطقی,روشهای متداول,آموزشی, بهداشت روان, رفتارها,نگرش ها, ویژگی ذهنی,آموزش,تعليم و تربيت, جامعه,خلاقيت, پديده هاي متافيزيكي, نظام تربیتی, خودمحوری

تعداد صفحات ۱۶۱   فایل Word   فهرست را در قسمت تصاویر ببینید