حراج!

بررسی فقهی و حقوقی نهاد تخفیف مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی

۸۰,۰۰۰تومان ۷۵,۰۰۰تومان

بررسی فقهی و حقوقی نهاد تخفیف مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

Reduction of sentence in the Islamic Penal Code 1392

تعداد صفحات:155  فایل Word  فهرست در قسمت تصاویر ببینید

توضیحات

یکی از مجموعه قوانینی که در کشور به عنوان ابزار کار قضات شناخته می‌شود قانون مجازات اسلامی است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دارای ۷۲۸ ماده ، می باشد و تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه، گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان و توبه مجرم  از جمله نکات برجسته، بعنوان قانون مادر در حقوق جزا این قانون می باشند.در این قانون نهاد تخفیف مجازات، پیش بینی شده است که منبعي پايه اي براي قضات در برخورد و رسيدگي به جرايم در محاکم قضايي است و  نقش مهمی در اتخاذ سياست جنايي تقنيني و قضايي و روش صحيح مقابله و ريشه کني با جرايم دارد. تخفيف در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن و آرام دادن است. در قانون جدید مجازات اسلامی مسئله تخفیف مجازات‌ها نظام‌مند شده است. «منظور از تخفیف مجازات ، کم کردن میزان مجازات است». در قانون مجازات اسلامی ، منظور از تخفيف مجازات اين است كه قاضي ميزان مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيفتر نمايد و الاحكم مجازات به حداقل قانوني، تخفيف مجازات محسوب نمي‌گردد.موضوع تخفيف مجازات, از جمله موضوعاتي است كه در دوره هاي مختلف زوند متفاوتي را طي نموده است. اگر چه در اعصار گذشته, به دليل سوء استفاده هاي فراوان قضات از اختيارات فوق العاده اي كه در تعيين مجازات به آنها واگذار شده بود, حقوقداناني چون سزار بكار يا, مخالف مجازاتهايي بودند كه داراي حداقل و حداكثر بود و به منظور جلوگيري از خودكامگي قضات, نظام مجازاتهاي ثابت را توصيه ميكردند, لكن در عصر حاضر, با توجه به تحولات و پيشرفتهايي كه در علوم جزايي حاصل شده است, كمتر حقوقداناني يافت ميشود كه به كارآيي و سازندگي مجازاتهاي ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سيستمهاي مختلف حقوقي, نظام مجازاتهاي داراي حداقل و حداكثر پذيرفته شده و قاضي كيفري در صورت احراز ضرورت , حتي ميتواند مجازاتي كمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نيز مورد حكم قرار دهد يا اينكه آن را به مجازات متناسب ديگري تبديل نمايد. هدف ما در این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی نهاد تخفیف مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی۹۲ می باشد.

کلید واژه : نهاد تاسیس,بزهکار,بزه دیده,تخفیف مجازات,قانون مجازات اسلامی,۱۳۹۲,وجود,بزهکار, جهات تخفيف,پيش بيني اصلاح مرتكب, جبران ضرر و زيان ,برقراري ترتيبات جبران,فقدان سابقه كيفري ,صدور حكم

تعداد صفحات:۱۵۵  فایل Word  فهرست در قسمت تصاویر ببینید