بررسی راهکارهای بهبود کیفیت زندگی روستاییان | آوای شوش
خانه » اقتصاد و سیاست » اشتغال و کارآفرینی » بررسی راهکارهای بهبود کیفیت زندگی روستاییان
فروش محصولات و تولیدات شما

بررسی راهکارهای بهبود کیفیت زندگی روستاییان

کیفیت زندگی مفهوم جدیدی نیست. این مفهوم در فلسفه یونان نیز وجود داشته و ارسطو در مبحث شادکامی بدان اشاره کرده است. همچنین در دوران جدید کسانی چون کی یرکگارد ، ژان پل سارتر، مازلو و دیگران در مباحث مربوط به حالات درونی اشخاص به آن توجه کرده اند .

در علوم مختلف بنا بر ابعاد و ماهیت متفاوت این واژه، تعابیر متفاوتی برای کیفیت زندگی به کار رفته است. به عنوان مثال، اقتصاددانان مفهوم مطلوبیت را به جای کیفیت زندگی به کار می گیرند و یا روان شناسان از اصطلاح رضایتمندی یا شادکامی استفاده می کنند. هرچند که ارتقای کیفیت زندگی در مقیاس های فردی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان بوده است، اما در دهه های اخیر با اولویت یافتن اهداف اجتماعی و تدوین آنها در قالب برنامه های توسعه، به تدریج نگرش انسانی و جامعه شناختی دربارۀ کیفیت زندگی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان کشورهای پیشرفته راه یافته است.

در سه دهۀ گذشته تلاش های زیادی برای انداز ه گیری کیفیت زندگی در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته، و پژوهشگران مختلف، کارگزاری ها یا آژانس های دولتی، رسانه های گروهی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی شاخص های گوناگونی را مطرح و پیشنهاد کرده اند، لیکن چنین می نماید که معایب و مزایای هر یک از این شاخص ها با روش معینی ارزیابی نشده است. اما می توان گفت که بسیاری از پژوهشگران، نیاز توأمان به هر دو دسته از شاخص های عینی و ذهنی را برای ارزیابی کیفیت زندگی خاطرنشان کرده اند . در این زمینه شاخص های عینی براساس فراوانی یا کمیت فیزیکی  مانند درآمد  اندازه گیری می شوند اما شاخصهای ذهنی براساس پاسخهای روانی همچون  رضایت شغلی و خوشحالی به صورت کیفی اندازه گیری می شوند

با گسترش رویکرد انسانی و ورود مفهوم کیفیت زندگی درپژوهش ها یا نوشتارهای توسعه پایدار، مراکز و مؤسسات بسیاری به مطالعۀ مفهوم کیفیت زندگی، شاخص های سنجش و چگونگی ارتقای آن پرداخته اند.

حیطه مربوط به کیفیت زندگی و سنجش آن چه بسا در هیچ زمانی به اندازه امروز وسیع نبوده است.

سیاست ها و راهبردهای مختلفی برای کاستن از آثار منفی این مشکلات و پاسخ به نیازهای زندگی در سکونتگاه های شهری و روستایی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران در پیش گرفته شده است. روند شتابان ارتقای روستاها به شهر در ایران با تقاضاهای گسترده مردم در جهت بهبود وضع زندگی و برخورداری از امکانات و خدمات بهتر شکل گرفته است، از این رو لازم به بررسی است که این انتظارات پس از گذشت زمانی معین تا چه اندازه برآورده شده اند.

کلیدواژه : کیفیت زندگی ، رضایتمندی ، نواحی روستایی،  اشتغال، مدل تلفیقی، مفهومی

کیفیت زندگی – رضایتمندی – روستا – شوش

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
x

همچنین ببینید

بحران در مدیریت طلای کثیف

بازیافت و تبدیل زباله در کشور ما، همچنان در گام اول ثابت وبی حرکت مانده است

Investigating social outcomes from youth perspective

بررسی پیامدهای اجتماعی بیکاری از دیدگاه جوانان

  مسئله ی اشتغال و قطب مخالف آن بیکاری یکی ...

فروش محصولات پگاه خوزستان

تاثیر تبلیغات و بازاریابی بر فروش محصولات پگاه خوزستان

بررسی تاثیر تبلیغات و بازاریابی الکترونیک با استفاده از اینترنت بر فروش محصولات پگاه خوزستان