خانه » اقتصاد و سیاست » نقش زنان در شورای شهر و روستا
فروش محصولات و تولیدات شما
نقش زنان و انتخابات شورای شهر و روستا

نقش زنان در شورای شهر و روستا

⁣بدون هیچگونه برتری از نظر خلقت زن و مردنسبت به یکدیگر ازیک گوهر و سرشت، آفریده شدهاند. و این نکته در آیات نورانی قرآن کریم بارها یادآوری شده است. هو الذی خلقَکم مننفسٍ واحدهٍ و جعل منها زوجَها لیسکنَ الیها “اعراف/۱۸۹”
اوست که همه شما را از یک تن بیافرید واز آن یک تن زنش را نیز بیافرید تا با او آرامش یابد
از نشانه های قدرت اوست که برایتان از جنسخودتان همسرانی آفرید تا در کنار ایشان آرامش یابیدو مِن ایاتِه اَن خلق لکم مِن انفسکمازواجاً لِتَسکنوا اِلیها “روم/ ۲۱”
در اسلام زنان در مسائل اجتماعی شرکت میکنند و هیچ منعی برای شرکت در فعالیتهای گروهی ندارند. پس زن در خلقت از همان جوهرمرد است و این را می توان در آیات و روایات متعدد دید و به عینه مشاهده کرد و همچنیندرکلام بزرگان معصوم و حضرات عظام ملاحظه نمود .جمهوری اسلامی ایران براین باور استکه حضور سیاسی زنان در مناصب حکومتی می تواند مثمر ثمر بوده و از پتانسیل حاصل از حضورآنها در مناصب مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی استفاده بهینه را نمود.رویکرد اسلام به بحث حضور زن در حکومت و سیاست: مبتنی بر اندیشه‌ای است که قائل به حضور زنان در مقیاس تکامل جامعه است.

از این منظر حضور زن در تکامل‌گرایی بدینمعنا است که افق حساسیت و اندیشه زنان از سطح مسائل خرد و تنها کسب مناصب قدرت بطورکلّی به افق بالاتری دست یابد.
از این منظر زنان محور ارتقاء سطح حساسیتدر جوامع جهت نیل به اهداف و آرمانهای بزرگ می‌باشند.
لذا اصلی‌ترین نقش زنان در جایگاه حکومتی جوامع، نقشی کیفی مبتنی بر تغییر ارزشها، ارتقایتفکرات و تعالی رفتار عمومی جامعه است و کلیدی‌ترین جایگاه بانوان مسلمان شکل‌دهی موجعواطف جمعی است.
هر مجموعه‌ای که توان رهبری عواطف جامعهو تأثیر و هدایت آن را داشته باشد به همان میزان توانسته است تمایلات ملّی و حتی بین‌المللیرا تحت تأثیر قرار داده و به این ترتیب، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت جهانبه خود اختصاص دهد.
از این‌رو تنها زنانی می‌توانند در حیطهقدرت سیاسی موفق شوند که در خود ویژگی هدایت تمایلات جامعه را دارا باشند.
هدایت جامعه در راههای متعدد ایثار و فداکارینسبت به دیگران نهفته است و زنان رهبر در جوامع مسلمان گروهی هستند که فارغ از هیاهویبین‌المللی به زندگی خود و جامعه ابعاد وسیع‌تر و بینش تازه می‌دهند.
حال در ابعاد کوچکتر و در سطح یک شهر ویک روستا نقش زنان بارزتر و عینی تر می شوند و حضور آنان ضمن دلگرمی طیف زیادی از مردمدر اجتماعات باشکوه خواهد شد ، این خود باوری دینی و اعتقادی را نیز به رخ تمامی کسانیخواهد کشاند که می خواهند به گونه ای به زنان القاء کنند که نقش شما محدود و در حدتعاریفی است که از قبل تعریف شده و شما مجاز به حرکت در خطوطی هستید که دیگران برایشما با خط کش اعتقادی و بر اساس سلایق شخصی طراحی شده است
بنابراین شورا را می توان در این میان به عنوان یک رویکرد اجتماعی و فرهنگی در ارتباطبا قشر عظیم بانوان محترم برشمرد و حضور بانوان محترم در این هماش بزرگ اجتماعی و فرهنگی، بی شک مهر تائیدی بر حضور پررنگ بانوان می توان قلمداد کرد حضور کمرنگ زنان در مناصبتهایسیاسی و اجتماعی را میتوان از ضعفها برشمرد ، چرا که حس مادری و حس حاکمیتی در ادارهیک محموعه باعث تلفیقی از حس مادرانه که همان دلسوزی و محبت و توجه همراه با دید حاکمییتی، خروجی جدیدی را بودجود خواهد آورد که در نتیجه آن باعث آرامش و تلطیف و روان شدنکارهای اداری یک مجموعه میشود و این را می توان در بعضی از مناسب حکومتی که سکاندارآنان از بانوان محترم بودند به عینه ملاحظه و مشاهده کرد .لذا یکی از ضعفهای اساسی،حضور بانوان پرتوان می باشد چرا که هر چند بانوان فعلی از جهاتی توانمند و در خور شانشورا میباشند و قابل احترام ، اما لازمه شورای شهر بانوانی فعال و پرتلاش و تخصص درامور فرهنگی و آشنایی با فرهنگ و سنن حاکم بر شهر که از قومیتهای مختلف و متعدد میباشند ، را طلب می کند و به امید روزی که بخش اعظمی از اعضای شورای شهر فعلی از بانوانتحصیل کرده ، ایثارگر و متعهد و متخصص باشند
حضور یکپارچه بانوان در انتخابات شورایشهر ، یعنی حضور تمامی مادران و خواهران که آینده سازان این جامعه و تربیت کننده گاننسل فردا می باشد ، باعث افتخار ومباهات می باشد

⁣بدون هیچگونه برتری از نظر خلقت زن و مردنسبت به یکدیگر ازیک گوهر و سرشت، آفریده شدهاند. و این نکته در آیات نورانی قرآن کریم بارها یادآوری شده است. هو الذی خلقَکم مننفسٍ واحدهٍ و جعل منها زوجَها لیسکنَ الیها "اعراف/۱۸۹" اوست که همه شما را از یک تن بیافرید واز آن یک تن زنش را نیز بیافرید تا با او آرامش یابد از نشانه های قدرت اوست که برایتان از جنسخودتان همسرانی آفرید تا در کنار ایشان آرامش یابیدو مِن ایاتِه اَن خلق لکم مِن انفسکمازواجاً لِتَسکنوا اِلیها "روم/ ۲۱" در اسلام زنان در مسائل اجتماعی شرکت میکنند و…

بررسی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید.
مرکز تجارت الکترونیک شوش

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

x

شاید بپسندید

  Ordinances of Signing Sentences in Law and Fiqh

احکام تاسیسی و امضایی و قلمرو آنها

تعریف احکام تاسیسی و امضایی و تفاوت این دو قلمروه و کاربردآنها

Investigating social outcomes from youth perspective

بررسی پیامدهای اجتماعی بیکاری از دیدگاه جوانان

  مسئله ی اشتغال و قطب مخالف آن بیکاری یکی ...

استاندار خوزستان

صنایع کوچک و متوسط در برآیند توسعه پایدار

دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان پیرامون مسائل آب و فاضلاب و عمران شهری