خانه » آموزش و پژوهش » مولفه های نظام اداری مطلوب
مولفه های نظام اداری مطلوب
مولفه های نظام اداری مطلوب آوای شوش

مولفه های نظام اداری مطلوب

بی‌تردید نقش نظام اداری  هر شهرستان  یا استان «به عنوان بازوی اجرایی دولت» در هر کشوری،جهت تحقق معیارهای حکمرانی مطلوب، بسیار مؤثر و سازنده است. بهمین رو، نظام اداری، اگر بخواهد در تحقق اهداف پیش بینی شده و اجرای برنامه های خرد و کلان موفق باشد، بایستی چهارچوب‌ها و بسترهای کافی برای این امر را در اختیار داشته باشد. لذا زمینه‌سازی برای چنین امری مستلزم وجود قواعد و مقرراتی است که مبتنی بر اصول و معیارهای منطبق با نیازهای جامعه امروزی باشد از جمله این ابزارها ،ترسیم سازو کارهای ست که در آن اهداف، حقوق و تکالیف، چارچوب‌ها و نحوه دسترسی به اهداف کلان نظام اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی  و سیاسی طراحی و تدوین شده باشد.

بنابراین برای دستیابی به یک نظام اداری مطلوب  لازم است، ضمن تدوین خط مشی های اجرایی در ارتباط با عناصر نظام اداری، برنامه های تحول در نظام اداری تهیه و به اجرا گذاشته شوند تا با ارتقای قابلیت های نظام اداری بتوان ابزار مناسبی برای  پیگیری اجرای صحیح برنامه ششم و پیاده سازی مفاد چشم انداز ۱۴۰۴ را فراهم ساخت. نظام اداری مطلوب به رابطه تعاملی میان سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی می‌اندیشد و سازوکارهای استفاده حداکثری از توان بالفعل و بالقوه این سه بخش را پیشنهاد می‌کند.

در این بخش ما مولفه های یــک نظام اداری مطلوب با ساختاری کارآمد و اثربخش را  با  پیروی از نظریه‌ای، که در آن بر ارائه خدمات عمومی کارآمد، منابع انسانی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو، تأکید می‌شود، مورد بررسی  و مطالعه قرار خواهیم داد.

در این مطالعه  سعی بر این است که ضمن شناسایی و تبیین نظریه نظام اداری مطلوب، ابعاد مختلف سیاست های کلی و مسئولیت های  حقوقی یک سیستم اداری نظام گرا و همه سو نگر، کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو و شفاف، اثربخش، نتیجه گرا و کیفیت مدار مورد بررسی قرار گیرد.

بخش اول : برای رسیدن به یک نظام اداری مطلوب چه سازوکارهای حقوقی ومدیریتی بایستی لحاظ کنیم؟

تاریخ انتشار ۲ بهمن ۱۳۹۴ 

مولفه های نظام اداری مطلوب  آوای شوش

http://shousha.ir

کانال تلگرام ما را به دوستان خود معرفی کنید

https://telegram.me/shushonline

عضو شبکه اجتماعی شوش شوید و آثار علمی و هنری  و….. خود را در دسترس  عموم قرار دهید

http://forums.shousha.ir/index.php?do=/mobile/

x

شاید بپسندید

مناطق دوزبانه خوزستان

مهارتهای کلاس داری

آشنایی با مهارتهای کلاس داری و شیوه‎های تدریس نوین

مناطق دوزبانه خوزستان

نگاهی به مسائل آموزشی کودکان دوزبانه خوزستان

اصطلاح آموزش دو زبانه ، این روزها آهنگ ضربان قلب مردم را ناخودآگاه سرعت بخشیده است

تعلیم و تربیت در مکتب اومانیسم

اومانیسم یکى از شاخصه‏هاى برجسته و جنبه‏ هاى پرنفوذ رنسانس بود