خانه » آموزش و پژوهش » فرهنگ کدخدا منشی و ناهمگونی توسعه
فروش محصولات و تولیدات شما
فرهنگ کدخدا منشی و ناهمگونی توسعه
ناهمگونی توسعه

فرهنگ کدخدا منشی و ناهمگونی توسعه

فرهنگ کدخدا منشی آفت مشارکت جامعه  در توسعه شهری ست.

ترویج فرهنگ کدخدا منشی”سرمایه دار مناقصه ای” ، معکوس عملکرد شورای شهر، انعکاس جو روانی نظارت شهرداری بر شورای شهر ، اعطای منابع سرمایه ای  به غیر بومی  و خروج سرمایه از شهر، بارهزینه ای سفرهای بی دستاورد،خریدهای خارج از ضوابط و…  همه تحمیلی بود، بر این شهر.

نگارنده، با احترام به عزیزان ” این کهن شهر(گمنام) فرصتی برای آزمون و خطا نیست”

خطاهای هزینه ساز مدیریتی، آن هم در شهری که شناسنامه ایثار و استقامت است، شایسته و بایسته نیست.

شهرداری نهادی اجتماعی و سازمانی سرمایه ساز است. نه هزینه ساز. خروجی آن سرمایه گذاری و بهره وری ست. نه بدهکاری .

فرهنگ کدخدا منشی و ناهمگونی توسعه  سالاری ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

مرکز تجارت الکترونیک شوش
x

شاید بپسندید

ضرورت توسعه روستایی و نقش آن در توسعه ملی

روستا چیست، منظور از توسعه چیست و ارتباط این دو با هم چگونه است؟

سیر تحول آبرسانی در دوره هخامنشیان

در تمدن باستان ایران،مصرومیانرودان آب را در آب انبارها، با جدارهای غیرقابل نفوذ ذخیره مینمودند.

نیازهای تغذیه ای زنان در دوران بارداری

غذائی که در دوران بارداری مصرف می شود نیازهای تغذیه ای مادر و همچنین رشد جنین را تامین می کند.