حراج!

مددکاری

۲۰,۰۰۰تومان ۱۲,۰۰۰تومان

مددکاری
Worker

توضیحات

هدف تربیت افراد و تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه در زمینه مددکاری اجتماعی است تا بتوانند علم و عمل را در رده های نوین حرفهای مددکار اجتماعی را با اصول، ارزشها و فلسفه آن در بینش مکتب متعالی اسلام و بر مسائل انسانی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی ایران منطبق نموده و مراکز مددکاری و مشاوره را تقویت کنند.

ارائه خدمات به افراد به منظور رشد استعدادها، ظرفیتها و قابلیتها، بهره گیری از روابط و فعل و انفعالات در زمینه مددکاری گروهی است، تا اعضاء قادر شوند بر مسائل ومشکلات خود فائق آمده بنحو مطلوبتری از عهده وظایف و مسؤلیتها فردی و اجتماعی خود برآیند.