حراج!

مجتمع خدماتی – رفاهی بین راهی

۲۵۰,۰۰۰تومان ۲۰۰,۰۰۰تومان

طرح تاسیس مجتمع خدماتی – رفاهی بین راهی 

Service Complex – Roadway Welfare

 

 

 

توضیحات

ارایه خدمات رفاهی در جاده های بین شهری در قالب مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی از جمله نیازهایی است که از ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل بررسی است. در این زمینه چند سالی است که طرح جامع مکان­یابی مجتمع­های خدماتی- رفاهی بین راهی در ایران تدوین شده و براساس آن مکان­هایی برای تأسیس این مجتمع ها در نظر گرفته شده است.

  • ضوابط اخد مجوز احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی بدین شرح می­باشد
  • درخواست سرمایه گذار به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه
  • بازدید کمیته مکانیابی استان و طرح موضوع در کمیسیون موافقت اصولی
  • اخذ موافقت اصولی توسط سرمایه گذار
  • اخذ استعلام های قانونی از ادارات ذیربط
  • تهیه نقشه های جانمایی و اجرایی
  • بررسی و تائید نقشه ها توسط دفتر سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری
  • شروع عملیات ساختمانی مطابق نقشه های تائید شده
  • ارائه برنامه زمان بندى احداث و گزارش عملیات اجرایى از نحوه پیشرفت فیزیکى
  • اتمام عملیات ساختمانی و صدور پروانه بهره برداری

 در این مسیر، مقصود ما در این طرح پیشنهادی از  تاسیس مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی  ، جایگاهی است که در حاشیه بزرگراه ها ، مسیر ترانزیت ،به منظور ارایه خدمات مورد نیاز ،  رفاه مسافران  و زائران درون جاده ای  و گردشگران داخلی و خارجی  و کامیون داران  و رهگذران پیشنهاد شده است .

شما شاید این را هم دوست داشته باشید