حراج!

نانو الکترونیک و کاربرد آن

۲۰,۰۰۰تومان ۱۵,۰۰۰تومان

نانو الکترونیک و کاربرد آن

Nano-electronics and its application

توضیحات

مقاومت ویژه‌ی الکتریکی به بیان ساده یعنی میزان مقاومت مقدار معینی از یک ماده‌ی خاص در مقابل رسانایی الکتریکی. مقاومت ویژه‌ی الکتریکی در مواد گوناگون متفاوت است و در مورد هر ماده عدد ویژه‌ای است. مثلا مقاومت ویژه‌ی الکتریکی نقره، که یک رسانای خوب محسوب می‌شود، ۱٫۶ * ۱۰ اهم متر است و مقاومت ویژه‌ی الکتریکی تفلون، که یک نارسانای قوی است، ۱۰۱۴ اهم متر است. (توجه کنید که چه تفاوت زیادی دارند!) در جدول ۱ مقاومت ویژه‌ی الکتریکی برخی مواد در دمای اتاق (۲۷ درجه‌ی سانتی‌گراد) داده شده است.