حراج!

طرح درس و اقدام پژوهی

۱۵,۰۰۰تومان ۱۰,۰۰۰تومان

طرح اقدام پژوهی ودرس پژوهی “هدیه های آسمان پایه ی دوّم”

Lesson Plan, Action Planning and Research, Action Planning, and Lesson Plans

توضیحات

طرح درس ،طرح اقدام پژوهی ودرس پژوهی ،اقدام پژوهی و طرح درس های مختلف، کتاب هدیه های آسمان پایه ی دوّم ابتدایی ارزشیابی پایانی و جمع بندی مطالب و تعیین تکلیف

اهداف: ۱- یاد گرفتن یک نماز دو رکعتی۲- علا قمند شدن با نماز ۳ ادای یک نماز دو رکعتی۴- آشنایی با اهمیت نمازو دعا در زندگی

روش تدریس:  گروهی و پرسش و پاسخ و نمایش فیلم

وسایل لازم:۱- سی دی ۲- تلویزیون ۳- دیسک سی دی۴- موکت ۵- کتاب   ۶- تصاویرتمام مراحل نماز

تعداد صفحات ۱۵