حراج!

راهکار های ترویج منابع طبیعی جنگلها و مراتع

۵۰,۰۰۰تومان ۴۵,۰۰۰تومان

بررسی راهکار هایترویج منابع طبیعی و نقش آن در حفاظت و بهره برداری صحیح از جنگلها و مراتع

Investigating the ways of promoting natural resources and its role in the proper conservation and utilization of forests and rangelands

توضیحات

 نشر فرهنگ منابع طبیعی در بعد تخصصی و عمومی همواره مد نظر متولیان منابع طبیعی بوده است.

اهمیت منابع طبیعی در جلوگیری از بروز بحران های زیست محیطی و نقش آن در توسعه پایدار مملکت ایجاب می کند که هر از چند گاهی اهمیت این منابع خدا دادی از طریق منابر برای مردم بیان شود و بقدرت کلام و بیان خود آنها را ارشاد نمایند

معمولا جنگل و مرتع را ” منابع طبیعی تجدید شونده” می نامندو گاهی هم به جنگل و مرتع و خاک ,منابع طبیعی تجدید شونده می گویند. این اشتباه از آنجا ناشی می شود که آنچه درطبیعت وجود دارد و انسان در پیدایش و خلقت آنها دخالتی نداشته است , مانند معادن  ( سرب , نفت , طلا , آهن , ذغال سنگ و غیره) و آب و خاک و گیاه و غیره همه را از اجزاء ” منابع طبیعی” به حساب می آورند و نباتات ( جنگل و مرتع) یا پوشش گیاهی و در مواردی هم حتی خاک را منابع طبیعی تجدید شونده می خوانند.