حراج!

خلاقیت در کشف ریاضی

۴۵,۰۰۰تومان ۴۰,۰۰۰تومان

خلاقیت در کشف ریاضی – استدلال استقرایی و علمی

Creativity in mathematical discovery of inductive and scientific reasoning

توضیحات

دانش ، به مفهوم خاص خود ، به مجموعه ای ازآگاهی ها گفته می شود که نوعی از قانون مندی را پذیرفته باشد ، بنابراین بتوان آنها را ، به یاری استدلال یا مشاهده و تجربه ، به دیگران انتقال داد . به این ترتیب ، دانش را می توان یاد گرفت و یاد داد .
ولی هر دانشی ، و از آن جمله ریاضیات ، در هر زمانی توانسته است تا مرز معینی پیش رود و ، از آن به بعد ابهام ها و تاریک روشنی ها آغاز می شود از یک طرف باید راههایی برای ادامه تکامل آن پیدا کرد و ، از طرف دیگر ، باید مسأله هایی را حل کرد که ، اگر چه مدت هاست در برابر بشر طرح شده اند ، هنوز راهی برای حل آنها پیدا نکرده اند . کار دانش ، در این مرحله ، بیشتر به هنر شباهت پیدا می کند . راه کشف قانون های نشناخته را نمی توان یاد گرفت و یا به کسی یاد داد . فرق « دانشمند » با « عالم به علوم » هم در همین جاست : دانشمند می تواند راههای تازه را جست و جود کند ، مرزهای دانش را گسترش دهد و قانون مندی های تازه ای را کشف کند ، در حالی که « عالم به علوم موجود » ( کسی از یادگیری دانش های موجود ، فراتر نرفته است ) ، در محدوده شناخته ها باقی می ماند ، جرأت شکستن مانع های موجود را در خود نمی بیند ، به گذشته ها و سنت ها می چسبد و از هر آهنگ تازه ای که در هم خوانی پیشروان دانش انسانی نواخته می شود ، می هراسد .
آنچه دانشمند را ، نسبت به دیگران ، ممتاز می کند « هنر کشف » و « هنر نو آوری » اوست : او می تواند عنصرهای تازه ای را ببیند ، ردیف و نوع ترکیب عنصرهای قبلی را تغییر دهد و از ترکیب تازه عنصرهای قبلی با عنصرها و یا دیدگاه های تازه ، مرز دانش را گسترش دهد و دایره شناخت آدمی را از قانون های طبیعت و جامعه ، وسعت بخشد .
ولی آیا « هنر کشف » یک هنر خاص است و هیچ راهی برای یاد گرفتن آن پیدا نمی شود ؟ در اینجا می کوشیم . اولاً ثابت کند این حکم ، کاملاً درست نیست و ثانیاً راه های ممکن « کشف کردن » را نشان دهیم .

کلیدواژه : ریاضی – هنر – کشف – مسأله – شعاع – دایره – نقطه – خلاقیت – رسم – هندسه – خط – راست – منحنی -شکل مجهول – پاره خطهای راست -چهار ضلعی – لوزی – متوازی  – سطوح -کا رذهنی -مثلث – استقرایی

تعداد صفحات : ۸۶  فایل : Word   فهرست موضوعی در قسمت تصاویر ببینید