حراج!

بررسی معماری اتاقها و کاخ ها در دوره هخامنشیان و ساسانیان

۳۵,۰۰۰تومان ۳۰,۰۰۰تومان

بررسی معماری اتاقها و کاخ ها در دوره هخامنشیان و ساسانیان
Architectural review of rooms and palaces in the Achaemenid and Sasanian periods

توضیحات

گالری عکس هنر در عهد ساسانیان هنر ایران در روزگار ساسانیان معجونی است از جلوه های هنر شرقی قدیم و وارث تمدن های هخامنشی و اشکانی. در عهد ساسانیان هنر ایرانی به اوج پیشرفت خود رسید و اگر چه از جریانات خارجی همچون یونان و روم تأثیر پذیرفت .

نقوش این گچبری ها عبارت بودند از نقوش مختلف گیاهی، حیوانی، انسانی و نقوش هندسی و گاه تصویر و صحنه ای از شکارگاه که بقایایی از این آثار باقی مانده است .