حراج!

پرسشنامه راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها

۷,۰۰۰تومان ۶,۰۰۰تومان

پرسشنامه راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها

A questionnaire on ways to increase productivity at the organizations

توضیحات

” پرسشنامه ذیل درخصوص راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها میباشد .