حراج!

تاثیر خانواده در بیکاری جوانان

۲۵,۰۰۰تومان ۱۹,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

به طور کلی اشتغال دارای سه ویژگی است:

نخستین ویژگی اشتغال (( مولد بودن )) آن است. به این معنا که در چارچوب استانداردهای بهروری قانع کننده باشد .( به سخن دیگر بتواند در محدوده ی تولید ، استفاده ی مطلوب را به سازمان تولید برساند.)

ویژگی دوم اشتغال (( دریافت حق الزحمه کافی )) است . زیرا مزد ، برای مزد بگیران موضوع اصلی است .مزد بر شرایط عمومی زندگی فرد اثر می گذارد و از آن جا که در غالب مواد تنها ، منبع درآمد است.

ویژگی سوم (( جنبه ی ارزش کار)) است ، که حق آزادی در انتخاب کار دلالت دارد. اجرای چنین حقی احتیاج به تضمین عملی دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی تأکید می کند که : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ، بپذیرد.

نقش اصلی اشتغال بر دو محور عمده استوار است ، اول اینکه اشتغال به خودی خود یک هدف برای شخص فرصتی فراهم می کند  که در جامعه مشارکت داشته باشند: احساس را نسبن به ارزش و حرمت انسانی بالا می برد و دیگر اینکه ، اشتغال تأمین کننده درآمد و ایجاد کننده تولید است.

برای کسانیکه به طور کامل یا پاره وقت بیکار هستند، اشتغال به عنوان وسیله ای که امکان دسترسی آنان به کالا و خدمات اساسی را فراهم می کند ، از اهمیت خاصی برخوردار است. بدیهی است که این افراد ، در صورتیکه از قدرت خرید لازم برخوردار نباشند ، نمی توانند کالاهایی را که نیاز دارند ، بدست آورند ، درآمدهای ناکافی ممکن است دسترسی افراد فقیر به خدامات از جمله خدمات مربوط به آموزش و پرورش و مراقبتهای بهداشتی را حتی اگر این خدمات رایگان باشد ، مشکلتر می سازد.

به طور مثال احتماال این که فضای فیزیکی آموزش همچون مدارس وجود داشته باشد ولی خانواده به ذلیل نیاز یه توانمندی کار فرزند او را به مدرسه نفرستد . همچنین ممکن است مراکز بهداشتی وجود داشته باشد و به طور کلی امکان بهره گیری افراد فقیر نیز از این مراکز فراهم باشد ، ولی به دلیل عدم توانایی در رفت و آمد و یا تهیه ی داروی تجویز شده ، از آن استفاده کامل به عمل نیاید.

کوتاه سخن اینکه ، مسئله ی اشتغال و قطب مخالف آن بیکاری یکی از مسائل و معضلات اساسی در کشورهای پیشرفته و یا در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود.

و در این راستا جامعه ما در جریان صنعتی شدن و رسیدن به خودکفایی به دلیل افزایش سریع جمعیت فعال و گرایش شدید جمعیت به جوان شدن و تحولات اجتماعی و اقتصادی به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه ی تحولات وسیعی که در کلیه ی شئون اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه رخ داد . و همچنین تغیراتی که در معیارهای ارزشی جامعه بوجود آمد ، وقوع جنگ تحمیلی ، دچار تغییر و تحولات اساسی گردید و در این راستا کمبود فرصتهای شغلی ( بیکاری ) مسائل و تبعات ناخوشایند و بغرنجی را به دنبال داشته است. تا جایی که مسئولین خصوصاً در سالهای اخیر ، کم و بیش در پی چاره جویی این معضل اجتماعی برآمده و راه حلهایی را پیشنهاد نموده اند.