حراج!

پرخاشگری دختران و پسران

۲۵,۰۰۰تومان ۲۳,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

امروزه پرخاشگری به عنوان یکی از رایج ترین معضلات جوانان خصوصاً در جوامع صنعتی و پیشرفته به چشم می خورد که در ابعاد کوچکتر به پرخاشگری های رفتاری میان نوجوانان و جوانان و در ابعاد وسیعتر آن به مواردی چون ارتکاب به قتل ، خود کشی ، سرقت مسلحانه ، تجاوز و سایر موارد از این قبیل می توان اشاره کرد افزایش دامنه نیازها و خواسته ها از یک سو و محدودیتهای گوناگون از سوی دیگر و همچنین گسترش تنوع و امکان دسترسی به رسانه های جمعی ، از جمله عواملی هستند که موجب افزایش میزان شیوع اختلالات رفتاری ، از جمله پرخاشگری در شهرهای بزرگ می شوند . کودکانی که در سالهای اولیه به شدت پرخاشگرند ، به احتمال زیاد در دوران نوجوانی و بزرگسالی نیز پرخاشگر خواهند بود .تحقیقات نشان داده است نوجوانانی که از لحاظ ساختار شخصیتی حساس ترند در این برهه از زندگی ، در صورتی که به خواسته های طبیعی آنها پاسخ مثبت داده نشود ، بیش از دیگر همسالان خود به مشکلات روانی و ناهنجاری های ناشی از آن ، از جمله پرخاشگری دچار می شوند . معضل پرخاشگری یکی از موارد آسیب های اجتماعی است که متأسفانه در جامعه بخصوص در سنین نوجوانی شیوع ویژه ای دارد . با توجه به اهمیت موضوع و نکته که وجود چنین معضلی در سنین نوجوانی ، نقش مؤثری در رفتار آینده او در سنین بالا در جامعه خواهد داشت و ایجاب می کند که پژوهش های زیادی در این خصوص صورت گیرد . پژوهش ها نشان داده است که کودکان و نوجوانان پرخاشگر ، از ضریب هوشی بالایی برخوردارند و مسائل را زود درک می کنند و نسبت به آنها حساس هستند ، از اینرو و قتی به حقوق و امیال منطقی و مورد نیاز خود دست نیابند ، دچار پرخاشگری می شوند . ( کاپر اسمیت ، به نقل از موسوی ، ۱۳۷۸)