حراج!

هماهنگی عصبی ـ عضلانی در عملکرد ورزشکار

۲۵,۰۰۰تومان ۲۰,۰۰۰تومان

ورزش و هماهنگی عصبی ـ عضلانی ورزشکار

Sports and athletic muscular coordination

تعداد صفحات: 25  فایل: Word فهرست را قسمت تصاویر ببینید

توضیحات

همکاری اعصاب، عضلات و ارگان های حسی را هماهنگی توصیف می کنند. زمانیکه این قسمت ها همکاری لازم را با یکدیگر نداشته باشند، در بدن عدم هماهنگی ایجاد می شود. عواملی که بر هماهنگی اثر منفی می گذارد:

  • عدم رشد هماهنگی بین اندام تحتانی و بالاتنه موجب کاهش هماهنگی می شود.
  • کمبود و کاهش حرکت در انسان موجب بروز عدم هماهنگی می شود.
  • ترس موجب کاهش هماهنگی بدن می شود.
  • صدمات مغزی نیز اختلالی در هماهنگی ایجاد می کند.

هنگامیکه به عنوان مربی تمرین هماهنگی می دهید توجه داشته باشید که ورزشکار خسته نبوده و تمرین هم بسیار دشوار، سنگین و طولانی نباشد. بعد از هر تمرین هماهنگی استراحت کردن ضروری است.

کلیدواژه: هماهنگی – آمادگی جسمانی – اعصاب-ارگان های حسی -عضلات -ورزشکار -تمرین  – ورزش -مربی -استراحت کردن

تعداد صفحات:۲۵  فایل:Word  فهرست را در قسمت تصاویر ببینید.