حراج!

ورزش و عزت نفس

۳۰,۰۰۰تومان ۲۶,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود. ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است. مساَله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین مسائل در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان دبیرستانی است برخورداری از اراده و اعتبار به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری ، ابتکار ، خلاقیت و نو آوری ، سلامت فکر و بهداشت روانی ، رابطه مستقیقی با میزان چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمند دارد.(عابدی،۱۳۷۶).

در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، جورج کلی[۱] ۱۹۵۵ در کتاب روانشناسی ساخت های شخص این نظریه را مطرح کرده است، انسان در پی آن است که محیط خود را پیش بینی و کنترل کند. کلی پیشنهادی کرده است که هر فرد بشر ساخت ها برای خود تدوین کرده که از طریق آنها رویدادهای جهان را ملاحظه و تفسیر می کند و از این راه می تواند رویدادها را پیش بینی و کنترل کند. وی خاطر نشان کرد «ساخت ها تجاربی هستند که پویش های ذهنی در آن جریان دارند. این ساخت ها انتظار توام با پیش بینی تغییر در رویدادها را ممکن می سازند». کلی خاطر نشان می سازد که وقتی ساخت های شخص در ایفای نقش شکست می خورند، فرد احساس تهدید، گناه، خصومت و پرخاشگری می نماید (جورج کلی، ۱۹۵۵، ص ۳-۲)

امروزه در درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتار کودکان و نوجوانان نظیر کمرویی و گوشه گیری ، لجبازی و پرخاشگری و تنبلی به عنوان مهمترین گام از پرورش احساس عزت نفس و اعتماد به نفس استفاده می کنند ، به عبارتی نوجوانی کع نسبت به همسالان خود عزت نفس بهتری دارند معمولاً پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردار هستند هر اغلب متخصصان احترام به خود را به عنوان عامل اصلی در سازگاری اجتماعی عاطفی در نظر می گیرند ، این دیدگاه گسترده  است و تاریخ طولانی دارد و روانشناسان بر اهمیت احترام به خود مثبت تایید می کنند . جامعه شناسی ورزش به مطالعه ارزش ها ، هنجارهای فرهنگی وتعامل مؤثر نهاد اجتماعی ورزش با سایر نهادهای جامعه  پرداخته است. مطالعات و پژوهش در زمینه مراسم، آیین ها، نمادها، ارزش های مشترک، ابزار سلطه، خشونت گرایی، تجاری شدن، سرمایه اجتماعی و فرهنگی، سیاسی شدن، رسانه ای شدن از مهمترین موضوعات جامعه شناسی ورزش است. جامعه شناسی ورزش با پارامترهایی چون بسیج منابع انسانی و مالی، تشکیلات سازمان یافته، گسترش روابط بین الملل، نوعی سرگرمی و تفریح رسانه ای، ارتقای آگاهی محوری، سلامت روانی و جسمی، افزایش اعتماد ،رشد توریسم، تخلیه هیجانات و انفعالات روحی، پرورش اخلاق انسانی و اجتماعی و…  رابطه دارد(بیابانگرد،۱۳۷۴).