حراج!

هوش مصنوعی

۱۰,۰۰۰تومان ۸,۰۰۰تومان

هوش مصنوعی

Artificial intelligence

تعداد صفحات:10       فایل:Word      فهرست موضوعی:در گالری محصول مشاهده نمایید

توضیحات

هدف‌ از اين‌ مقاله‌ آشنائي‌ با هوش‌ مصنوعي‌ به‌ عنوان‌ سمبل‌ ونماد دوران‌ فراصنعتي‌ و نقش‌ و كاربرد آن‌ در صنايع‌ و مؤسسات‌توليدي‌ مي‌باشد.

هوش‌ مصنوعي‌ را كوششهايي‌ تعريف‌ مي‌كنند كه‌ در پي‌ ساختن‌نظامهاي‌ رايانه‌اي‌ (سخت‌افزار و نرم‌افزار) است‌ كه‌ رفتاري‌ انسان‌ وارداشته‌ باشند. چنين‌ نظامهايي‌ توان‌ يادگيري‌ زبانهاي‌ طبيعي‌، انجام‌وظيفه‌هاي‌ انساني‌ به‌ صورت‌ آدمواره‌ (ربات‌) و رقابت‌ با خبرگي‌ و توان‌تصميم‌گيري‌ انسان‌ را دارند.

يك‌ سيستم‌ هوش‌ مصنوعي‌ به‌ راستي‌ (نه‌ مصنوعي‌)و (نه‌هوشمند )است‌. بلكه‌ دستگاهي‌ است‌ هدف‌گرا كه‌ مشكل‌ را به‌ روش‌ مصنوعي‌ حل‌مي‌كند اين‌ سيستم‌ها بر پايه‌ دانش‌، تجربه‌ و الگوهاي‌ استدلايي‌ انسان‌بوجود آمده‌اند.

کلیدواژه:هوش‌ مصنوعي‌- سمبل‌ -نماد-فراصنعتي‌-سخت‌افزار -نرم‌افزار-يادگيري‌-زبانهاي‌ طبيعي‌-آدمواره‌-ربات‌-رقابت‌-خبرگي‌-توان‌تصميم‌گيري‌-هوشمند-دانش‌-تجربه‌-الگوهاي‌ استدلايي‌-

تعداد صفحات:۱۰       فایل:Word                فهرست موضوعی:در گالری محصول مشاهده نمایید