حراج!

تاثیر شرکت نیشکر هفت تپه بر توسعه پایدار روستاهای شوش

۳۰,۰۰۰تومان ۲۸,۰۰۰تومان

تاثیر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بر توسعه پایدار روستاهای شهرستان شوش

The Effect of Hayte Tapeh Sugar Crop Industry and Industry on Sustainable Development of Shush Villages

تعداد صفحات : 40   فایل : Word  فهرست در قسمت تصاویر ببینید

توضیحات

 

در سالهای اخیر یک چالش مداوم در ارتباط با نقش صنعت و خدمات زیر بنایی وجود داشته است که اقدامات مهمی نیز در این جهت صورت گرفته است در نتیجه اغلب برنامه ریزان و سیاست گذاران جهت گیری توسعه اقتصادی را به صنعت و به تبع آن ارائه خدمات زیربنایی معطوف داشته اند .صنعت بر اقتصاد داخل تاثیر بسزایی میگذارد که از طریق تاثیر مطلوب بر کارایی و تخصیص منابع و تغییرات تکنولوژی باعث ایجاد اشتغال و بهره وری میشود , براین اساس است که شرکت های  صنعتی با هدف استقرار سازمان دهی شده صنایع کوچک و متوسط و حتی بزرگ مبتنی بر مکان یابی بهینه فعالیتهای صنعتی و هماهنگی صنایع با شرایط بومی و فرهنگی و استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی موجود , کارایی نظام اقتصادی را افزایش می دهد . اینجا است که لزوم اتخاذ تصمیم درباره چگونگی استقرار مجموعه واحدهای صنعتی به وسیله دولت پیش می آید و دو لت بوسیله ابزارهای مختلف (یارانه , مالیات , چگونگی صدور موافقت نامه اصولی و غیره ) کوشش میکند که بر تصمیمات انتخاب مکان واحدهای صنعتی با توجه به شرایط منحصر بفرد اقتصادی هر منطقه تاثیر گذارد .تصمیم گیری در باره چگونگی انتخاب مکان واحدهای صنعتی بدون مطالعات جامع امکان پذیر نیست . استان خوزستان یکی از قطب های اصلی صنعت کشور محسوب می گردد و مسئولین کشور از این استان در زمینه توسعه کشور , همیشه بعنوان یک استان استراتژیک یاد کرده اند اگر به وضعیت صنعت در کشور و بخصوص استان خوزستان بعنوان یکی از قطب های اصلی صنعت کشور نگاهی بیندازیم به این نتیجه می رسیم که متاسفانه اقتصاد ایران در گذشته بیش از آنکه از کمبود لطمه دیده باشد از نبود شناختی مناسب و نداشتن اطلاعات دقیق از موانع و مشکلات اجرایی و در نهایت نداشتن برنامه ای جامع به منظور بهره برداری بهینه از منابع لطمه دیده است بر اين اساس براي شناخت تاثير صنايع کشت نیشکر هفت تپه  بر ايجاد اشتغال هاي پايدار در بخش غير كشاورزي  درنواحي روستايي ضروري بنظر  می رسيد تا در يك ازريابي اجتماعي، اقتصادي ضمن آشنايي با مفهوم اشتغال غير كشاورزي روستا و ايجاد  صنايع كارگاهي (كوچك) و عوامل مؤثر بر آن، پيامدهاي استقرار اين نوع كارگاهها و صنايع  دربخش مشاغل غير كشاورزي  در مناطق روستايي مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد .

کلیدواژه: شرکت, کشت و صنعت, نیشکر, هفت تپه,توسعه پایدار , روستا,شهرستان, شوش,شکر, عمران, اشتغال

تعداد صفحات : ۴۰   فایل : Word  فهرست در قسمت تصاویر ببینید