حراج!

مهار خشونت‌های خانگی از قانون تا اخلاق

۱۲,۰۰۰تومان ۱۰,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی ، ارشد …

توضیحات

اعمال خشونت علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده واقعیتی است که باید با پذیرش آن به راه‌های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار ایران به خشونت‎های فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزه‎دیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشت‎شماری، وضعیت بزه‎دیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرم‎انگاری اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روی آورده است. در این مقاله خشونت‌های رفتاری زوج از قبیل خشونت علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی زنان به خلأهای قانونی، آمار مصادیق خشونت‌های خانگی پیشنهادهایی جهت رفع خشونت علیه زنان ارائه شده است. نتیجه بحث این که باید از زنان حمایت خاص در برابر خشونت و حراست از کانون خانواده در مقابل تشنجات ناشی از خشونت نمود و این امر با تدوین مقرراتی میسر می‌گردد که با کمترین دخالت به حریم خصوصی زوجین، نسبت به مجازات خشونتگر اقدام نماید.

 

واژگان کلیدی:

 

خشونت، زن، قتل در فراش، جرم، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، خانواده، ضرب و جرح، خلأقانونی.