حراج!

معماري در مصر باستان

۱۰,۰۰۰تومان ۴,۰۰۰تومان

معماري در مصر باستان

Architecture in ancient Egypt

تعداد صفحات:              فایل:Word

توضیحات

هزاران سال از عمر اولين هرم بزرگ فراعنه كه به دستور جوزر (Djoser) , دومين پادشاه از سلسه سوم فراعنه ساخته شد, مي گذرد.

بناي اين اهرام كه به عنوان يكي از عظيم ترين عجايب هفت گانه جهان به شمار مي آيند تا امروز نيز يكي از شاهكار هاي تكنيك مهندسي, طراحي و معماري محسوب مي شوند.

اين اهرام از۲۰۰ سال پيش مورد كاوش هاي فراواني قرار گرفته و در طول اين سال ها بسياري از گنجينه هاي آن به سرقت رفته است. در مورد ساخت بنايي چنين عظيم كه ساخت آن۵۰۰ سال به طول انجاميد, سوالات بسياري بي جواب مانده است.

اما آنچه از كل اين سوالات مشهود است اين كه همگي در پي يافتن پاسخ اين سئوال هستند كه: اين مصر بود كه اهرام را ساخت يا اهرام مصر را؟!

کلیدواژه:معماري در مصر باستان-هرم -فراعنه -جوزر -پادشاه -سلسه سوم -عجايب هفت گانه جهان-شاهكار -مهندسي-طراحي- معماري

تعداد صفحات:۹               فایل:Word