حراج!

مبانی نظری نور در طراحی و معماری نوین

۱۷,۰۰۰تومان ۱۵,۰۰۰تومان

مبانی نظری نور در طراحی و معماری نوین

Theoretical Foundations of Light in Design and Modern Architecture

تعداد صفحات : 25   فایل : Word    فهرست در قسمت تصاویر ببینید.

توضیحات

درهنر معماری نور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار ،نظم فضایی، مصالح، رنگ و … مطرح می شود و در طراحی به عنوان یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفا کند. یکی از مهمترین مشخصه های نور طبیعی، توالی و دگرگونی آن در طول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف می شود. در تاریخ نقاشی توجه به نور در دوره امپرسیونیست ها دیده می شود. هنگامی که نقاشان آتلیه های خود را ترک می کردند و در زیر نور خورشید با نور طبیعی مشغول نقاشی شدند. از مشخصات این سبک توجه به رنگ و نور در ساعات مختلف روز و انعکاس رنگ های اشیاء مختلف در یکدیگر و تأثیر رنگ های پیرامونی و به کار بردن رنگ های خاص و ناب می شد.

نور در فیزیک قسم خاصی از امواج الکترو مغناطیسی است که قابل مشاهده است. در دانش فیزیک به واسطه وجود حاملی مفروض نور امکان تحقق می یابد. این حامل واسطه ای است که در ‌آن امواج نور به حرکت در می آید.از جمله علوم و هنرهایی که می توان به نقش نور در آن اشاره داشت ،هنر معماری است که بحث مفصلی را در زمینه روند بهره گیری از نور طبیعی به خود اختصاص می دهد. نور در معماری چه کاربردی دارد؟ سوالی است که در این تحقیق در پی پاسخ آن هستیم.

کلیدواژه : نور – معماری – ساختار -نظم فضایی- مصالح- رنگ- نور طبیعی- توالی و دگرگونی آن-نقاشی -امواج الکترو مغناطیسی-دانش فیزیک-امواج نور-هنر معماری

تعداد صفحات : ۲۵   فایل : Word    فهرست در قسمت تصاویر ببینید.