حراج!

عوامل موثر در تربیت دینی فرزندان

۱۲,۰۰۰تومان ۷,۰۰۰تومان

عوامل موثر در تربیت دینی فرزندان

Effective factors in religious education of children

تعداد صفحات:16             فایل : Word                 فهرست موضوعی در تصاویر مشاهده نمایید

توضیحات

از آنجا كه خانواده پايه و اساس محبت ، حمايت، وعلاقه است مادامي كه لطف صفا و محبت در خانواده متمركز باشد اعضاي خانواده در كنار يكديگر به رشد و شكوفايي اخلاقي وديني دست مي يابند. اما به هر دليل كه اين پايه  متزلزل شده و اعضاي خانواده در معرض آسيب قرار مي گيرند، اين دلايل ممكن است اختلاف و ناسازگاري والدين ، بزهكاري و اعتياد يكي از والدين، طلاق والدين ، فوت يكي از والدين ، سختگيري ها و خشونت هاي بيش از حد والدين ، سرزنش، تحقير و طرد شدن از سوي والدين مسائل اقتصادي و بي سوادي والدين باشد .

بي توجهي خانواده و ضعف هايي كه در امر تعليم و تربيت نوجوان وجود دارد، از قبيل نبود كنترل عدم اعتقاد والدين و ويا ندانستن راه صحيح اموزش امور ديني نيز باعث  دين زدگي فرزندان مي شود. و زمينه را براي اعمال خلاف آماده مي كند. روان شناسان تربيتي معتقدند كه خانواده هاي كه بر اعمال فرزندان خود نظارت  ندارند و كمتر مقررات و استاندارد هاي مشخصي در قبال رفتارهاي غيرقابل قبول آنها وضع و از برخورد قاطعانه درمقابل رفتارهاي  خلاف فرزندان خود پرهيز مي كنند، زمينه هاي كجروي و انحراف را مساعد مي كنند.

کلیدواژه:عوامل موثر در تربیت دینی فرزندان -خانواده-محبت-حمايت-علاقه-رشد – شكوفايي-اخلاقي -ديني -اختلاف -ناسازگاري- والدين-طلاق-فوت-بزهكاري – اعتياد-بي توجهي-روان شناسان-خلاف

تعداد صفحات:۱۶             فایل : Word                 فهرست موضوعی در تصاویر مشاهده نمایید