حراج!

بررسی یکنواختی توزیع علف کش ها در روش سم آبیاری

۲,۸۰۰تومان ۲,۶۰۰تومان

بررسی یکنواختی توزیع علف کش ارادیکان در روش سم آبیاری

A study of the monotony of herbicides administrer in metod of herbigtion

تعداد صفحات 12 فایل Word

توضیحات

به منظور ارزیابی یکنواختی توزیع علف کش ها در روش سم آبیاری آزمایشات مختلفی انجام شده . کاربرد علف کش ها همراه با آبیاری در مزارع ذرت و گوجه فرنگی سالهاست که انجام میشود. از علل محدودیت سم آبیاری در آبیاری ثقلی توزیع غیر یکنواخت علف کش هاست. به منظور تعیین بهترین زمان تزریق علف کش ارادیکان از نظر یکنواختی توزیع در آبیاری جویچه ای آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی توسط کشتکار و همکاران انجام گرفت.فاکتور اصلی در پنج سطح شامل تزریق ارادیکان در سه زمان به همراه شاهد روش معمول مصرف و شاهد بدون علف کش بودند. فاکتور فرعی در چهار سطح انجام شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که طول ساقه در ابتدای کرت کمتر بوده است. اختلافی از نظر میزان ارادیکان در طول جویچه ها در تیمارهای ۱ و ۲ مشاهده نشد. تیمارهای ۲ و ۳ نسبت به تیمار ۱ بیشترین یکنواختی توزیع ارادیکان را در جویچه هایی به طول ۵۰ متر در یک خاک لوم رسی داشتند. کنترل علف های هرز از طریق کاربرد علف کش ها  همراه با سامانه های آبیاری کارایی تولید محصولات زراعی کارایی تولید محصولات زراعی را از طریق کاهش هزینه های کاربرد، نیروی کار و سوخت افزایش میدهد. این روش در دهه ۱۹۶۰ میلادی گسترش یافت و سالهاست که در کشورهای پیشرفته استفاده میشود. امروزه نیز در آمریکا در مزارع سیب زمینی از سم آبیاری استفاده میشود. علف کش هایی میتوانند از طریق سم آبیاری به کار روند که برای این منظور بر چسب گذاری و به ثبت رسیده باشد.ارادیکان یکی از علف کش های قابل استفاده در سامانه های آبیاری است که به همراه ایمن کننده کلرواستامید به این نام شناخته میشود. این علف کش از گروه تیوکاربامتها بوده و بصورت پیش کاشت آمیخته با خاک در ذرت برای کنترل بسیاری از باریک برگها تعداد کمی از بین برگ های یکساله واوبارسلام زرد و ارغوانی مصرف میشود. علی رغم برخی مزایا همچون پایداری کم در خاک( نیمه عمر ۷روز) ریسک متفاوت اندک و طیف نسبتاً وسیع کنترل علف های هرز ، ارادیکان دارای معایبی همچون تجزیه نوری و مزاریت است. به همین دلیل این علف کش باید بلافاصله پس از مصرف با خاک مخلوط میشود. این مسئله برای کشاورزان در ایران معمولاً مشکل است، چون در روزهای کاشت ذرت، عرضه و تقاضا برای ماشین آلات یکسان نبود و گاهاً دیده میشود که عملیات اختلاط با خاک تا ساعت ها و حتی چند روز پس از مصرف امکانپذیر نیست. این موضوع سبب کاهش راندمان ارادیکان میشود، یکی از راهکارهای حل این مشکل کاربرد علف کش همراه با آب آبیاری است.

کلیدواژه :باقی‌مانده علف­کش،حد مجاز،کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، تراکم علف هرز