ساخت دستگاه اندازه گیری قدرت جذب کنتاکتور

۵۸,۰۰۰تومان

ساخت دستگاه اندازه گیری قدرت جذب کنتاکتور

توضیحات

هدف از این پروژه طراحی و ساخت دستگاهی برای اندازه گیری قدرت جذب کنتاکتور میباشد. در فاز اول این پروژه سعی بر آن شده است که ایده های مختلفی که برای اجرای این پروژه وجود دارد بررسی شوند و مناسب ترین روش برای اینکار انتخاب شود. همچنین با استفاده از مدلهای مغناطیسی کنتاکتور روابطی برای نیروی جذب به دست آمده که در تحلیل کلی رفتار سیستم کنتاکتور و طراحی پروژه بسیار مفید خواهد بود. در تحلیل مدل انتخابی برای درایور قسمت کنترل توان نیز روابط دیگری به دست آمده است که مجموع این روابط یک مدل ریاضی مناسب از قدرت جذب کنتاکتور ارائه خواهند نمود. همچنین به طور مختصر در مورد سنسورهای مورد استفاده در طراحی صحبت شده و در فاز اول این پروژه یک مدل آزمایشگاهی طراحی شده که
نتایج آن قابل قبول می باشد. هر چند دستگاه اندازه گیری قدرت جذب باید بتواند قدرت جذب کنتاکتور را برای انواع مختلف کنتاکتور اندازه گیری کند، اصول طراحی برای همه آنها یکی است و تنها در قسمتهای نرم افزاری می توان گزینه هایی را برای انتخاب نوع کنتاکتور قرار داد تا دستگاه بر اساس پارامترهای مختص به هر کنتاکتور قدرت جذب را محاسبه کند و لذا در طول گزارش تنها یک نوع کنتاکتور خاص رادر نظر میگیریم.