روش ها و الگوهای نوین تدریس در کلاس های چند پایه

۲۲,۰۰۰تومان

تعداد شاگردان ، تعداد پایه ها ، فقیر و غنی بودن شاگردان و زمینه ی اقتصادی ، فرهنگی و تربیتی مختلف آنان موجب افزایش یادگیری و کاهش پراکندگی پیشرفت تحصیلی شاگردان می شود . از این الگو می توان برای تدریس تمام سطوح و پایه های تحصیلی و نیز همه ی دروس استفاده کرد .

توضیحات

در اين مقاله رشد همه جانبه‌ي شاگردان توسط تدريس با الگوي تركيبي براي يادگيري در كلاسهاي چندپايه مورد نظر است ، به طوري كه شاگردان با دريافت آموزش در كلاسي كه معلم از اين الگو استفاده مي كند علاوه بر افزايش يادگيري مي تواند درباره‌ي مراحل رشد اجتماعي ، شناختي اخلاقي انفرادي و رفتاري خود آگاهي يابند . هدف معرفي يک الگوي تركيبي برگرفته از الگوهاي تدريس پيش سازمان‌دهنده ، استقرائي ، ‌دريافت مفهوم ، كاوشگري ،‌ بديعه پردازي ، ياران در يادگيري ، انفرادي و سيستم رفتاري براي تدريس در كلاسهاي چندپايه است . نكته‌ي قابل توجه اين است كه در اين الگو از آموزش مستقيم و غيرمستقیم بطور هماهنگ استفاده مي شود و مي توان تمام اوقات كلاس را مصروف وظايف مرتبط با تعليم و تربيت كرد و بر بهره‌وري در كلاس درس افزود و معضل كمبود وقت را كه تدريس به شيوه‌ي مستقيم ايجاد مي كند به جوي شوق‌برانگيز كه شاگردان را به طي مراحل يادگيري مي كشاند تبديل كرد . تدريس خوب مبتني بر الگوها و روشهاي مناسب باعث برطرف شدن بخش عظيمي از مشكلات كلاسهاي چندپايه خواهد شد . و اين كلاسها را براي معلم و دانش آموزان لذت بخش مي سازد .

در استفاده از الگوی ترکیبی جهت تدریس در کلاس های چند پایه مواردی از قبیل :

تعداد شاگردان ، تعداد پایه ها ، فقیر و غنی بودن شاگردان و زمینه ی اقتصادی ، فرهنگی و تربیتی مختلف آنان موجب افزایش یادگیری و کاهش پراکندگی پیشرفت تحصیلی شاگردان می شود . از این الگو می توان برای تدریس تمام سطوح و پایه های تحصیلی و نیز همه ی دروس استفاده کرد.