حراج!

روش تدریس معلم محور و پرورش استعداد های دانش آموزان

۴۷,۰۰۰تومان ۴۵,۰۰۰تومان

رابطه بین انواع روش تدریس معلم محور را با رشد خلاقیت و پرورش استعداد های دانش آموزان

The relationship between a variety of teacher-centered teaching methods and the development of student creativity and talent

تعداد صفحات: 97 فایل :  Word  فهرست موضوعی را در قسمت تصاویر ببینید.

توضیحات

مديران آموزش و معلمان ايثارگران از خود مايه مي گذارند تا اميد جامعه به آموزش و پرورش مطلوب را زنده نگهدارند و اعتلاي كيفيت يادگيري بهبود تدريس فعال معلمان در گروه حرفه اي شده آنان است . معلم حرفه اي كسي است كه به شناخت علمي لازم براي رشد و شكوفايي استعدادهاي فطري و دانش آموزان مجهز است و يادگيري را ياد مي دهند . اصلاح اساسي زماني ممكن است كه در شيوه تفكر و عمل شخص تغيير مطلوب ايجاد شود كه بيشتر معلمين موفق و علاقه مند به حرفه معلمي ، در جست وجوي يافتن شيوه هاي تدريس ، انديشه هاي نوين و راه كارهايي هستند كه يادگيري را براي فراگيران جذاب و مؤثر مي كنند و در هر صورت فرصت خوبي پديد مي آيد تا انديشه هاي تازه به آزمايش گزار شوند بتوانيم نتيجه ارزشيابي بازده آنها را كه در بهبود فرايند تدريس فعال و يادگيري نقش بسزايي داريد را به كار بنديم.

کلیدواژه:روش های تدریس -معلم محور – توسعه خلاقیت -پرورش  استعداد -دانش آموزان-استعدادهاي فطري-شناخت علمي- يادگيري-انديشه هاي نوين-حرفه معلمي-شيوه هاي تدريس 

تعداد صفحات: ۹۷ فایل :  Word  فهرست موضوعی را در قسمت تصاویر ببینید.