حراج!

رابطه سلامت روان و باورهای غیرمنطقی

۲۲,۰۰۰تومان ۲۰,۰۰۰تومان

بررسی تاثیر فرآیندهای شناختی، به ویژه باورهای غیرمنطقی در سلامت روان

The effect of cognitive processes, notably irrational beliefs in mental health

تعداد صفحات : 40  فایل : Word    فهرست در قسمت تصاویر ببینید.

توضیحات

سلامت روانی در قالب پدیده ای روانی ـ اجتماعی مستلزم درک و تفسیر درست از امور مرتبط است . هر فرهنگی هم بر اساس معیارهای خاص خود به دنبال سلامت روانی است. هدف هرجامعه این است که شرایطی را آماده سازد تا سلامت اعضای جامعه را تضمین کند. در سالهای اخیر انجمن کانادایی بهداشت روانی این مفهوم را در سه قسمت تعریف کرده است : قسمت اول ، نگرشهای مربوط به خود که شامل تسلط بر هیجانهای خود، آگاهی از ضعف های خود و رضایت از خوشیهای ساده می باشد.قسمت دوم : نگرشهای مربوط به دیگران شامل علاقه به دوستیهای طولانی و صمیمی ، احساس تعلق به یک گروه و احساس مسئولیت در محیط انسانی و مادی است.قسمت سوم : نگرش های مربوط به زندگی که شامل پذیرش مسئولیت ها، انگیزه توسعه امکانات و علایق خود، توانایی اخذ تصمیم های شخصی و انگیزه خوب کارکردن است.  اخیراً در روان شناسی و روان پزشکی «شناخت»جایگاه ویژه ای در سبب شناسی و درمان اختلالات هیجانی به خود اختصاص داده است و گفته می شود که روان شناسی دوباره به نقطه آغازین خود بازگشته است.روان شناسی شناختی برخلاف رفتارگرا معتقد است که رویدادهای ذهنی صرفاً پدیده های همایند نیستند، بلکه فرآیندهای شناختی بر رفتار تاثیر دارند. روان شناس شناختی به ویژه اعتقاد دارد که فرآیندهای شناختی آشفته موجب اختلالات روانی می شوند که با تغییردادن این شناختها اختلال را می توان تسکین داد و حتی آن را درمان کرد. نظریه بک در مورد اختلالات هیجانی بیانگر آن است که اولین مولفه در این گونه اختلالات حضور افکار منفی خودکار است به عقیده بک ، آنچه بیشتر موجب ناخشنودی افراد افسرده می شود محتوای فکر آنهاست.چندین پژوهش به بررسی مقایسه ای سلامت روان در نمونه های مختلف و علل و عوامل مرتبط با آن پرداخته است. از آنجائیکه در بررسی تاثیر فرآیندهای شناختی و به ویژه باورهای غیرمنطقی در سلامت روان مطالعات کمی صورت گرفته است و چنین مطالعه ای بر روی مردان و زنان به صورت مقایسه پیش بینی صورت نگرفته است، در این پژوهش به بررسی رابطه سلامت روان و باورهای غیرمنطقی در …. پرداخته می شود.

کلیدواژه:باورهای غیرمنطقی-سلامت روان-فرآیندهای شناختی – اختلالات روانی-رویدادهای ذهنی -اختلال-هیجانی-روان شناسی-تصمیم های شخصی- انگیزه خوب کارکردن

تعداد صفحات : ۴۰  فایل : Word    فهرست در قسمت تصاویر ببینید.