حراج!

دادرسی و اجرای عدالت

۴۶,۰۰۰تومان ۴۴,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می‌رود و شاخصه‎ های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولاً بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. ارزیابی عادلانه بودن دادرسی تنها از طریق تعریف استانداردهایی به‌عنوان حداقل‌های لازم برای عادلانه شمرده شدن روند آن دادرسی امکان‌پذیر است و اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم. ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصاً متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی (غیرکیفری) قرار می گیرد. به طور خلاصه می توان گفت دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود. در دهه های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده ، شاهد آن هستیم که نظام های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی ، به سوی سیستم اتهامی گام بر می دارند و تمام تلاش خود را مصروف عادلانه کردن دادرسی می کنند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادی های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری (اعم از مرحله قبل از دادرسی، حین دادرسی و بعد از دادرسی) مراعات شود. (امیدی،۱۳۷۹؛۱۱) در عین حال باید بر این نکته تأکید کرد که در یک فرایند کیفری صرفاً متهم و دادستان حضور ندارند، بلکه بزه دیده از جرم، شهود و مطلعان نیز جزئی از این فرآیند هستند. لذا برای این که یک دادرسی کیفری به نحو عادلانه انجام شود باید دارای معیارها، اصول و قواعدی باشد که حقوق کلیه طرفین درگیر در دعوای کیفری را تضمین و رعایت کند.پژوهش  حاضر با رویکرد فوق صرفاًبه مطالعهسیاستهای کیفری ایران در  صیانت از نظام دادرسی عادلانه  را بررسی می کند

در این پژوهش تلاش می‌شود ابتدا مفهوم استانداردهای دادرسی جهت شناخت مولفه‌های دادرسی عادلانه در سیاست های کیفری ایران ، تبیین گردد و سپس به جستجوی این استانداردها در مهم‌ترین و مشهورترین اسناد بین‌المللی ،مجموعه امتیازات و امکاناتی که در اختیار متهم قرار می‌گیرد، اصول ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه (برائت و یا محکومیتِ شخص) و حتی مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص ، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و اصول تحقیق و تعقیبِ  پرداخته می‌شود تا آن دسته از اصولی را که در تمامی نظام‌های مدرن حقوقی ملاک عادلانه بودن دادرسی قلمداد می‌شوند، شناسایی نماییم. در پایان نیز استانداردهای دادرسی پذیرفته‌شده در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.