حراج!

جدول تناوبی و عناصر داخل آن

۱۵,۰۰۰تومان ۱۰,۰۰۰تومان

جدول تناوبی و عناصر داخل آن

Periodic table and elements inside it

تعداد صفحات ۵۰  فایل : Word  فهرست در قسمت تصاویر ببینید

توضیحات

 

حدود پانزده میلیارد سال پیش با انفجار بزرگ (BIG BANG) جهان بوجود آمد. جهانی که در ابتدا بسیار داغ بود (۱۰۷K) اجازه به هم پیوستن ذرات اتم و ایجاد اتمها را نمی داد اما کم کم اتمهای اولیه که بیشتر شامل هیدروژن (۸۹%) و هلیم (۱۱%) بودند تشکیل شدند که با سرد شدن تدریجی دمای جهان و به هم پیوستن این اتمها به هم و ایجاد سحابی ها و ستاره ها این اتمها در واکنشهای هم جوشی با آزاد کردن مقادیر بسیار زیادی انرژی به عناصر سنگین تر تبدیل شدند.از چند قرن پیش که کم کم بشر عناصر را شناخت و تعداد عناصر شناسایی شده افزایش یافت نیاز به طبقه بندی آنها احساس گردید به طوری که در ابتدا عناصر را به دو دسته فلزات و نافلزات تقسیم بندی نمودند و بعد بر اساس ترکیباتی که تشکیل می دادند آنها را تقسیم بندی کردند.اما در سال ۱۸۶۹ دیمیتری مندلیف عناصر (۶۰ عنصر شناخته شده آن روز) را بر اساس جرم اتمی طبقه بندی نمود و مشاهده کرد که عناصر با خصوصیات یکسان در کنار هم قرار گرفتند. او همچنین از روی این جدول توانست وجود بعضی از عناصر را که تا آنروز کشف نشده بود حدس بزند.در جدول تناوبی که امروزه ما می بینیم ساختار کلی همان است که در جدول مندلف وجود داشت اما عناصر بجای جرم اتمی بر اساس عدد اتمی در جدول قرار می گیرند.

کلیدواژه: جدول – تناوبی- نمونه تثلیث ها-گروههای شیمیایی  -مندلیف – ساخت – شهرک عناصر- عناصر شیمیایی- عدد اتمی-جرم اتمی-انرژی یونش-آمریکیوم-کالیفرنیم- هیدروژن- دیدگاه کوانتومی – کلاسیکی -اتم -هلیم- لیتیم- فلزات قلیایی-بریلیم -بورون-کربن

تعداد صفحات ۵۰  فایل : Word  فهرست در قسمت تصاویر ببینید